beats by dre cheap

Tekfirovci su lažovi

Autor: Šejh Ahmad Ibn Yahya al-Najmi

www.islam-iman.com - Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao:  “Zasigurno će prolaziti kroz vjeru kao što strijela prolazi kroz svoj plijen. Zatim se nikada više neće povratiti, dok god se strijela ne vratiu tetivu na luku.”

Značenje izraza “prolazit će kroz...” jeste da će napustiti vjeru prelazeći na suprotnu stranu. Haridžije rade upravo to – prolaze kroz vjeru i izlaze iz nje, i ništa im od nje ne ostane. Na osnovu ovoga shvatamo da je islam nedužan i slobodan od ovakve vrste nepromišljenog, nasilnog ponašanja. A upravo to neprihvatanje ovakvih djela od strane islama obeshrabruje i rastužuje počinioce tih zločina. Dakle, njihova djela se odbijaju.

Ljudi koji optužuju selefije – one koji slijede Allahovu Knjigu i Sunnet Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i koji ustraju na putu ashaba – oni koji ih optužuju za bombardiranje u Britaniji i drugim mjestima, za ubijanje ljudi, uništavanje imovine, prolijevanje krvi, izazivanje straha kod ljudi i odbijanje poslušnosti vladama (pod čijom vlašću žive); oni koji optužuju selefije za sve ovo su zapravo oni koji čine ove zločine. Ali oni žele da povežu ove radnje sa nekim drugim; oni su zapravo ljudi iz organizacije el-Qaida, sljedbenici Osame bin Ladena, el- Mes’erija, Sa’da el-Faqiha, i drugih sličnih njima.

Oni svojevoljno i bez ikakvog prava  proglašavaju nevjernikom bilo koga od naroda Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem. Oni tekfire osobu samo zato što je počinila grijeh, a zaista ne postoji niko ko ih ne čini. Ustvari, nedozvoljeno je proglasiti bilo kojeg muslimana nevjernikom, osim kada to uradi Allah, subhanehu we te’ala, onima koji obožavaju nekoga mimo Njega, čineći veliki širk (obožavanje drugih osim ili pored Allaha).

Allah, subhanehu we te’ala, kaže:

“A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti." (Ez-Zumer, 65)

On, subhanehu we te’ala, također kaže:

“A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.” (El-Mu’minun, 117)

Također kaže: “Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu - da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni!” (Eš-Šu’ara, 213)

On, subhanehu we te’ala, također citira Isaa, sina Merjemina (Isusa, sina Marijina), kako govori: "O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.” (El-Maida, 72)

Ovo je stvarnost nevjernika i niko je ne bi trebao izvrtati. Ko god tvrdi nešto drugo osim ovoga je lažov, baš kao i oni koji su opsjednuti tekfirenjem, proglašavanjem nevjernicima one koji vjeruju i obožavaju samo Allaha, one koji obavljaju molitvu i poste. Ovakva vrsta ljudi propagira laž i obmanu i poziva njima. Ovo je prava istina i niko ne bi trebao sumnjati u nju ili pokušati da je ignoriše. A sa Allahom je svaki uspjeh. Neka Allah blagoslovi našeg Poslanika, Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

ehlen we sehlen
http://islamrose.blogger.ba
17/03/2012 18:16