beats by dre cheap

Ezan i ikamet za propuštene namaze

                                                                                                  

Ko prespava ili zaboravi namaz dužan je proučiti ezan i ikamet kada ga bude naklanjavao. U Ebu Davudovoj predaji je došlo o tome kako su Poslanik, s.a.v.s., i ashabi spavali sve do nakon izlaska sunca kaže se da je on naredio Bilalu da uči ezan i ikamet prije namaza. Ako ima više propuštenih namaza, preporučeno je da se prouči ezan i ikamet za prvi namaz, a da se za ostale namaze uči samo ikamet.

El-Esrem kaže: "Čuo sam da su Ebu Abdullaha pitali o učenju ezana prilikom naklanjavanja namaza. On navede hadis koji Hušejm prenosi od Ebu Ez-Zubejra, on od Nafia ibn Džubejra, koji putem Ebu Ubejda ibn Abdullaha od njegovog oca prenosi, a u kojem stoji da su mnogobošci okupirali Allahovog Poslanika, s.a.v.s., od četiri namaza na dan bitke na Hendeku, tako da je prošao veliki dio noći. On naredi Bilalu da prouči ezan i ikamet za podne-namaz. Zatim mu naredi da prouči ikamet, pa klanja ikindiju. Zatim mu reče da prouči ikamet, pa klanja akšam. Zatim mu reče da prouči ikamet, pa klanja jaciju. Potom mu reče da prouči ikamet, pa klanja jaciju."


 

Izvor: "Fikhus-Sunnah"

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

                 

ehlen we sehlen
http://islamrose.blogger.ba
08/12/2011 14:05