beats by dre cheap

Farbanje sijede kose crvenom,žutom,ili nekom drugom kanom

Dokaz za to jeste hadis: Ebu Hurejre r.a. veli da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Židovi i kršćani se ne farbaju,zato se razlikujte od njih!"
(Bilježe ga autori Kuttubus-sitte)

Također kao dokaz možemo spomenuti hadis: Ebu Zerr r.a,veli da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Najljepše čime ste promjenili sijedu kosu jeste kana i indigov list."
(Bilježe ga autori Kuttubus-sitte,osim Ibn Madždže.Kana je tropska biljka za bojenje kose a indigo je indijski list tamne boje)

Postoje dokazi koji ukazuju da je farbanje pokuđeno.Međutim,sve se to vraća na običaj podneblja u kojem se nalazimo. Neki ashabi smatrali su da je bolje ne farbati kosu,dok su drugi tvrdili da je bolje farbati. Neki su farbali u žuto,neki kanom,indigom,ili šafranom,a neki su farbali čak i u crno. Hafiz u svome djelu El-Feth prenosi da je Ibn Šihab ez-Zuhri rekao: " Dok nam je lice bilo mladoliko i utegnuto,farbali smo se u crno.Međutim kad su nam se bore ukazale  i zubi počeli ispadati,nismo to više radili." Što se tiče hadisa u kojem se prenosi da je Džabir r.a.rekao: "Doveden je Ebu Kuhafa(Ebu Bekrov otac) na dan osvajanja Mekke. Bio je potpuno sijed,te je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: " Vodite ga njegovoj ženi neka ga ofarba u neku boju,samo neka to ne bude crna!"
Hadis je bio specifičan za Ebu Kuhafu i ne može se uzeti kao generalno pravilo.Osim toga,ne dolikuje starcu kao što je Ebu Kuhafa,koji je potpuno osijedio da se farba u crno!


Izvor: "Fikhus-Sunnah"

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

ehlen we sehlen
http://islamrose.blogger.ba
08/12/2011 13:54