ehlen we sehlen Islamrose

>>> Esselamu Aleykum >>>> ‎

31.12.2010.

Savjet

Jedan savjet Ummetu,vratite se Kur'anu i Sunnetu...
31.12.2010.

Sheikh Muhammad Mukhtar Ash Shinqiti

Istinski je sretan samo onaj koji je svoje srce vezao za Allaha-Sheikh Muhammad Mukhtar Ash Shinqiti
31.12.2010.

Najrasprostranjeni lažni i veoma slabi hadisi među muslimanima

"Tražite znanje pa makar i u Kini". (batil - nema seneda)
- "Moji ashabi su poput zvijezda, kojeg god budete slijedili bićete na pravom putu". (izmišljen)
- "Vjera je (lijepo) ophođenje". (nije uopće hadis)
...- "Čistoća je od vjere". (nema seneda - vjerodostojnim ga ocjenjuje jedino komunalno)
- "Onaj koga namaz ne odvrati od pokvarenosti i loših djela, Allah mu neće povećati osim udaljenosti od Njega". (nije hadis, nego riječi Ibn Mes'uda)

- "Razmišljanje jedan sat je bolje od činjenja ibadeta šezdeset godina". (izmišljen)
- "O Alija, dao sam ti u ovom vesijetu znanje prvih i potonjih". (izmišljen)
- "O sine Ademov, zaista se ti sastojiš iz dana, pa kada ti ode jedan dan otišao je dio tebe". (nema seneda, pripisuje se Hasanu El-Basriju)
- "Da nije Muhammeda ne bi stvorio Adema, niti bi stvorio Džennet i Vatru". (izmišljen)
- "Učenjaci u mom Ummetu su kao vjerovjesnici kod Benu Israila". (nema seneda)

- "Srce je kuća Gospodara". (nema seneda)
- "Allahovo znanje o mom stanju je dovoljno da ne upućujem dovu Njemu". (nema seneda, neki kažu da su ovo riječi Ibrahima, alejhi selam, a ispravno je da je ovo israilijat)
- "Kada bi neko od vas imao ubjeđenje prema kamenu (da mu može koristiti) Allah bi dao da mu i koristi". (izmišljen)
- Hadis o oživljavanju roditelja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da su povjerovali u njega. (izmišljen)
- "Posredujte sa mojim džahom (ugledom) jer je moj ugled kod Allaha velik". (izmišljen)
- "Prvo što je Allah stvorio je svjetlost tvog vjerovjesnika, o Džabire". (izmišljen)

- "Kada ste u nedoumici tražite pomoć od stanovnika kaburova". (izmišljen)
- "Ko posjeti moj kabur, obavezan mu je moj šefa'at". (izmišljen)
- "Ko nakon moje smrti prilikom Hadždža posjeti moj kabur kao da me posjetio za vrijeme mog života". (izmišljen)
- "Nema grijeha poslije kufra". (nema seneda)
- "Vagana je tinta učenjaka sa krvlju šehida pa je prevagnula (tinta)". (izmišljen)
- "Ljudi su na vjeri svojih vladara". (nije uopće hadis)
- "Ljudi spavaju, pa kada umru probude se". (nema seneda)
- "Umrite prije nego što umrete". (izmišljen)

Priredio mr. Zijad Ljakic!

(N-UM.com)
30.12.2010.

Naše Bošnje para nemaju..

Naše Bosnje vele:"Nema se para da djelim drugima,siromasnim ljudima".
Nase Bosnje vele:"Treba se ici "podmiriti" pa da lijepo sjednemo za "novu godinu",da se veselimo...
A nas Bosnjo potrosi para i para radi "nove godine",a s tim parama je mogao usreciti mnoge koji nemaju,pa je sebi tom sadakom mogao mnogo sevapa zaraditi,ali NE,njemu ...je draze proslaviti "novu godinu..."
29.12.2010.

Qur'an

Allah dž.š., kaže: „U islamu vam ništa teško nije propisano!“ (el-Hidžr, 78.)


„Ovaj vaš ummet je jedan i jedinstven ummet, a Ja sam vaš Gospodar, pa Me se zbog toga i boj’te!“ (el-Mu’minun, 52.)


»On(čovjek) ne izgovori nijednu riječ a da pored njega nije onaj koji pomno prati» (Kaf, 18.).„Ovo je Knjiga koju smo ti objavili, kako bi izveo ljude, uz dozvolu njihova Gospodara, iz tmina na svjetlo, na put Veličanstvenog i Hvaljenog!“ (Ibrahim, 2.)

29.12.2010.

Evo malo i sale :)))

-Znaš li, babo, koju školu ću upisat?
-Koju?
-Elektromedresu!
-Kakva ti je to škola, sine?
...-Palit ću i gasit kandilje na džamiji..
28.12.2010.

Jedan je Allah

"Vas Bog-je jedan Bog! Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju,poricu,oni se oholoscu razmecu. Nema sumnje da Allah zna i ono sto oni taje a i ono sto javno iznose;On doista ne voli one koji se ohole. A kada ih neko upita:'Sta to Gospodar vas objavljuje?' -oni odgovaraju:'Naroda drevnih izmisljotine!' Da bi na Sudnjem danu nosili citavo breme svoje i dio bremena onih koje su,a da oni nisu bili svjesni,u zabludu doveli:A grozno je to sto ce oni nositi!"(En-Nahl)

28.12.2010.

Ajet

"Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni bezbrižni ne mare za to!" (Suretu El-Enbija: 1)
28.12.2010.

Hadis

Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nema ničega poput braka za uvećanje ljubavi između dvoje ljudi."Muslim
27.12.2010.

Hasan el Basri

Hasan el Basri je rekao: " Nema nikoga da je skrio u svojim prsima nešto, a da to Allah, dž.š., nije pokazao na njegovom licu, ili na jeziku."
27.12.2010.

Dobar čovjek

Dobrom covjeku ljepota je ime, dobrota slika, a dobro hrana. Oni koji cine dobro drugima prvi osjecaju korist i slast tog cina. Nalaze plodove tog dobra u svojim dusama, odgoju, osjecajima te osjecaju sirokogrudnost, mir i spokoj. Zbog toga, kada se teske nedace spuste na tvoju dusu, kada budes bolom ophrvan, drugim ucini dobro. Tako ces osjetiti olaksanje i spokoj. Gladnog nahrani, mazlumu pomozi, nevoljnika iz nedace spasi, bolesnika posjeti, onome ko nema udijeli, i osjetit ces kako te sreca ispunjava.

27.12.2010.

Ibn Qajjim

Ibn-ul-Kajjim: “Ako čovjek stavi med na kosu, ona postane duža, ljepša i mekša. Ako opere zube s njim, oni postanu bjelji i zdraviji.” (at-Tibb an-Nabawi, str. 31)
27.12.2010.

Imam Safija

Ko ti pripisuje vrline koje ne posjedujes kad je zadovoljan s tobom, znaj da ce ti isto tako pripisivati i mahane koje nemas kad ga rasrdis. ( Imam Safija )
27.12.2010.

Aid el Karni

"Ti ženo, pazi da ti tvoja fizička ljepota ne iskvari ljepotu tvoje duše...! A ti muškarac, prvo upoznaj dušu,žene koju voliš!"(Knjiga:"Ne tuguj")
26.12.2010.

Hadisi

Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kad musliman posjeti svoga brata muslimana, za njim ide 70 hiljada meleka koji donose salavat na njega i govore: 'Gospodaru naš, kao što on održava vezu sa njim radi Tebe, Ti održavaj vezu sa njim'”. (9. Ibn Hibban, Bejhekija)

 . Ibn Mes'ud, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao je: "Iskrenost vodi dobroti a dobrota vodi u džennet. Zaista čovjek iskreno govori i radi sve dok kod Allaha konačno bude upisan "siddikom" (potpuno iskrenim vjernikom). A laž zaista vodi u pokvarenost, a pokvarenost i griješenje vode u džehennem. Čovjek koji stalno laže kod Allaha bude upisan teškim lažljivcem".

 Hasan sin h. Alije, Alejhiselamov unuk, r.a. pripovijeda: "od Allahovog Poslanika, salllallahu 'alejhi ve selleme, sam zapamtio sljedeće riječi: "Ostavi sve ono što ti je sumljivo (nisi siguran dali halal ili haram), a drži se onog što ti nije sumljivo. Zaista je iskrenost sigurnost, a laž je sumljičavost".

  Ebu Sabit, ili Ebu Seid, ili Ebu el - Velid (razilaze se u njegovom nadimku) Shl ibni Hunejf koji bijaše učesnik bitke na Bedru, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme rekao: "Ko iskreno od Allaha traži šehadet (da pogine kao šehid), Allah će mu podariti stepen šehida pa makar umro i u svojoj postelji (a ne na bojnom polju)".

 Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u vjerodostojnom hadisu: ''Kod koga se nađu tri stvari osjetit će slast imana: 1. onome kome su Allah i Njegov Poslanik draži od svakoga i 2. onome ko voli čovjeka i ne voli ga osim u ime Allaha, i 3. onome ko mrzi da se vrati u nevjerstvo nakon kojeg ga je Allah spasio kao što mrzi da bude bačen u Vatru.'' (Bilježi ga Buharija 16, 221, 40641, i Muslim 143)

 Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu tražiš." (Ahmed i Muslim) i "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati ako se ne budete voljeli.” (Muslim, 53)

26.12.2010.

Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi


Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: “Pa kada bi sva stvorenja htjela da ti neku korist, koju ti Allah nije odredio, pribave – ne bi bili to u stanju. I kada bi htjeli da ti neku štetu, koju ti Allah nije odredio, nanesu – ne bi bili u stanju.” Sto znači, da je sve ono što roba, na dunjaluku, pogodi od nedaća ili pak pomiluje od koristi, sve mu je to određeno. Nije moguće da ga zadesi bilo što od onoga što mu nije zapisano, to mu nisu u stanju pribaviti,
ma koliko se trudili, svi ljudi kada bi se sastali. Na ovo navedeno značenje u hadisu ukazuju i Allahove riječi: “Reci: Dogodit će nam se samo ono što nam Allah odredi.” (Prevod značenja, Et-Tewba, 51)
Kao i Njegove riječi: “Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi.” (Prevod značenja, El-Hadid, 22)
A i ajet: “Reci: “I da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je suđeno da poginu na mjesta pogibije svoje izišli.” (Prevod znacenja, Ali Imran, 154)
Imam Ahmed bilježi hadis kojeg prenosi Ebu-Derda, r.a., u kojem Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, veli: “Svaka stvar ima svoju suštinu (hakika), a rob neće postići suštinu imana sve dok ne bude znao da ga nije moglo zaobići ono što ga je pogodilo, niti ga je moglo pogoditi ono što mu nije propisano.” (Ahmed, 6/441-442; Ibn Ebi-Asim u djelu Es-Sunne 246 i Et-Taberani kao što se navodi u djelu El-Medzmea’ 7/197, a lanac prenosilaca mu je dobar (hasen).  Također, po značenju sličan hadis koji prenosi Zejd ibn Sabit, r.a., bilježe i Ebu Davud i Ibn Madždže. (Ahmed 5/185, 179; Ebu-Davud 4699; Ibn Madzdze 77; Ibn Ebu Asim u djelu Es-Sunne 245; Et-Taberani u djelu El-Kebiru 5/178; Ibn Hibban 1817, a lanac prenosilaca mu je dobar (hasen)).

Znaj, da se cjelokupni Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, savjet Ibn-Abbasu, radijallahu anhu, temelji na ovom principu. Sve što je rečeno prije i poslije ovoga grana se sa ovog stabla. Pa kad rob zna da ga nije moglo zadesiti od dobra, zla, koristi ili štete, osim samo ono što mu je Allah odredio, i da sva stvorenja, makar se međusobno i potpomagala nisu u stanju promjeniti određenje, i nisu u mogućnosti van određenog nikakvu korist pribaviti, robu je tada sasvim jasno da je jedino Uzvišeni Allah: Ed-Darr (Onaj koji štetu spusta), En-Nafi’ (Onaj koji korist pribavlja), El-Mu’ti (Onaj koji daje) i El-Mani’(Onaj koji uskraćuje).

Pa kad rob to sve zna, onda ga to obavezuje da vjeruje samo u Allaha, da jedino od Njega pomoć traži, da samo od Njega moli, da se samo Njemu povinuje i da samo Njega skrušeno priziva. Kao i da samo Njemu ibadet čini i da se samo Njemu pokorava, jer se Obožavanom usmjerava zato što jedino On može korist pribaviti i štetu otklonuti. Zbog toga Uzvišeni Allah prekorava one koji se klanjaju onima koji ne mogu nikakvu korist pribaviti, niti mogu ikakvu štetu odagnati, niti obožavateljima išta mogu značiti.
Zato se oni, koji nisu u svojim srcima suštinu imana postigli, pokoravaju stvorenjima prije nego li Stvoritelju, nadajući se da će im to korist donijeti ili štetu otkloniti. Međutim, onaj ko je suštinu imana postigao, zna da je korist, šteta, davanje i uskraćivanje, jedino od Allaha, pa jedino Njemu ibadet čini i Njemu daje prednost u pokornosti nad svim stvorenjima. Takav rob jedino od Njega Uzvišenog pomoć traži i jedino se Njemu dovom obraća.
Ovaj veliki i sveobuhvatni savjet sve ove važne principe sadržava. Pa, čuvajte Uzvišenog Allaha, tj. Čuvanje Njegovih granica i vođenje računa o dužnostima prema Njemu je suština (hakik) ibadeta. Ovim je otpočet ovaj veličanstveni savjet, čime Allah garantuje čuvanje Svoga roba, što je, opet, krajnji cilj roba kod svog Gospodara, i vrhunac onoga što od Njega traži. Potom, znanje za Allaha u izobilju, što rezultira Allahovim znanjem za Svog roba u teškoći i oskudici, je ukaz na potpunost Allahovog čuvanja roba. Pošto su ljudi u stanjima oskudice i teškoće primorani na nekoga ko ih poznaje i ko ih može uveseliti, spomenuto je ovo međusobno poznavanje iz tog razloga. U stanjima teškoća i nedaća i mnogobošci se jedino Allahu dovom obraćaju, samo od Njega mole i traže, jer znaju da mimo Njega Uzvišenog niko nedaću otkloniti ne može. Mnogobošci se, međutim, nakon otklanjanja teškoće vraćaju mnogoboštvu (širk), kao što to Uzvišeni Allah navodi na mnogim mjestima u svojoj Knjizi, prekoravajući ih zbog toga. Iz tog razloga Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naređuje u ovom savjetu da se suprotno mnogobošcima postupa, da se zna za Allaha i u stanju izobilja i dobrote, da se bude iskren u svojoj vjeri, pokornosti i približavanju Njemu, što će garantirati Njegovu pomoć u nedaći i njeno otklanjanje.

Potom se u ovom blagoslovljenom savjetu spominje da se molbe upućuju samo Allahu i da se samo od Njega pomoć traži, što obuhvata i stanje nedaće i stanje izobilja, da bi potom došao ovaj univerzanli princip na kome se grade svi ostali vrhunski ciljevi.
Taj univerzalni princip je upravo znanje da se korist, šteta, davanje i uskraćivanje vezuju jedino za Allaha, da roba od toga ne može ništa zadesiti osim onoliko koliko mu je Allah odredio, da su sva stvorenja nemoćna pribaviti korist ili otklonuti štetu, osim u granicama određenim u Knjizi.
Realizacija ovog principa zahtijeva presjećanje vezanosti za stvorenja, traženja od njih, nadanja u njihovo pribavljanje korist ili otklanjanje štete, strah od njihove opasnosti ili dobijanja njihove pomoći.
Ovo također zahtijeva pokornost i ibadet samo Allahu, da pokornost prema Njemu bude ispred svega ostalog, da se čuva Allahove srdžbe makar zbog toga izazvao srdžbu svih stvorenja. U merfu-hadisu koji prenosi Ebu-Seid stoji: “Od slabosti jekina (ubjeđenja) je da ljude činiš zadovoljnim tako što ćeš ljutiti Allaha, da im se zahvaljuješ na Allahovoj opskrbi, da ih korist zbog onoga što ti Allah nije dao. Allahovu nafaku ne može naći pohlepni, niti je može odbiti onaj koji nije pohlepan.”
(Ebu-Nuajm u djelu Hil’jetu 5/106; El-Bejheki u djelu Suabul-iman 1/151)

Kako je divno neko rekao:
Kamo sreće da osjećaš slast u gorkom životu,
Da si zadovoljan, a ljudi srditi.
Kamo sreće da je između tebe i Allaha predio životni,
A između tebe i svijeta pustoš.
Ako ti je ljubav iskrena, sve je onda lahko.
Sve što je na zemlji prašina je.

Pa onome kome je jasno da je svako stvorenje na Zemlji prašina, kako može dati prednost u pokornosti nečemu što je stvoreno nad pokornosti Gospodara svoga?! Kako može tražiti zadovoljstvo praha time sto će srditi Vladara, Darovatelja?! Ovo je doista jako čudno!!!

Kur’an upućuje na ovaj princip, tj. Da jedino Allah daje i uskraćuje, na mnogo mjesta, kao što su:
“Milost koju Allah podari ljudima niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati niko ne može, poslije Njega, dati.” (Prevod značenja, Fatir, 2)
“Ako ti Allah da kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro, pa – niko ne može blagodati Njegovu spriječiti.” (Prijevod značenja, Junus, 107)


Autor: Imam Ibn Redžeb El-Hanbeli


(Pripremio i obradio: Namik.G.)
26.12.2010.

A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku ...
Obaveza je onome ko želi sebi dobro, da zna da je odgovoran za ono što govori i da će se s njim obračunati za njegovo vjerovanje, riječi i djela; da za to pripremi odgovor i sa sebe skine dva odijela; odijelo neznanja i odijelo pristranosti, i da iščisti svoju namjeru u traženju istine. Allah, dželle šanuhu, kaže:

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا
„Reci:‘ Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica, ili jedan po jedan, pa zatim razmislite...“ (Saba,46)

A neka zna da ga neće iščistiti osim slijeđenjem Allahove Knjige i sunneta Njegovog Vjerovjesnika. Allah, dželle šanuhu, kaže:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
„Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao zaštitnika! - A kako vi malo pouku primate! (Al-A'raf,2)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
„Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili."(Sad,29)

Pošto je prethodilo u Allahovom znanju i Njegovom određivanju da će se u ummetu dogoditi raskol, naredio im je i obavezao ih kod spora da se vrate Njegovoj Knjizi i sunnetu Njegovog Vjerovjesnika. Uzvišeni kaže:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
„A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i drugi svijet! To je bolje i posljedice su ljepše!“ (An-Nisa',59)

Učenjaci, Allah im se smilovao, su rekli: Obraćanje Allahu jeste obraćanje Njegovoj Knjizi, a obraćanje Poslaniku jeste obraćanje njemu u toku njegovog života, a nakon njegove smrti, obraćanje njegovom sunnetu. Ajet ukazuje da onaj ko se kod spora ne obrati Allahovoj Knjizi i sunnetu Njegovog Vjerovjesnika, taj nije vjernik. Allah, dželle šanuhu, kaže: „...ako vjerujete u Allaha i drugi svijet!“ Ovo je uslov gdje uslovljeno nestaje njegovim nestajanjem. A nemoguće je da Allah, dželle šanuhu, ljudima naredi obraćanje nečemu što neće riješiti spor, pogotovo u osnovama vjere u kojima slijeđenje nije dozvoljeno kod većine učenjaka. Allah, dželle šanuhu, kaže:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
„I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate, a potom u dušama svojim tegobe ne osjete za ono što si odredio i sasvim se ne predaju!“ (An-Nisa'65)

Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio o događanju mnogih razilaženja poslije njega među njegovim ummetom, naredio im je da se kod postojanja razilaženja pridržavaju njegovog sunneta i sunneta njegovih pravovjernih i upućenih halifa poslije njega. Rekao je: „Onaj ko od vas poživi vidjeće mnoga razilaženja. Držite se moga sunneta i sunneta mojih pravovjernih i upućenih halifa poslije mene. Držite se za njega i prihvatite ga vašim kutnjacima. A čuvajte se novonastalih stvari! Uistinu, svaka novotarija je zabluda.“

Allah, dželle šanuhu, nije nam naredio, a ni Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da se kod spora i razilaženja obratimo onome na čemu je većina ljudi.

Allah, dželle šanuhu, nije rekao a ni Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da ljudi iz svakog vremena gledaju u ono na čemu je većina njihovih suvremenika pa da ih slijede; niti da gledaju u stanovnike određenog grada. Naprotiv, obaveza ljudima jeste da se obrate Allahovoj Knjizi, sunnetu Njegovog Vjerovjesnika, sunnetu njegovih pravovjernih i upućenih halifa i onome na čemu su bili ashabi , tabiini i predvodnici muslimana. Neka ne poklanja pažnju mnoštvu onih koji odstupaju poslije njih.

Kada Allah, dželle šanuhu, vidi kod roba iskrenost u traženju istine, ostavljanje pristranosti i želju za Allahom u traženju upute od Njega na pravi put, pa On je taj Koji olakšava. Uistinu, na istini je svjetlost, pogotovo na tevhidu, koji je temelj svih temelja kojima su pozivali poslanici od prvog do posljednjeg, a to je tevhidul-uluhijje. Uistinu, njegovi dokazi u Kur'anu su jasni. A većina Kur'ana, ustvari je potvrda za ovaj vrhovni temelj.

(Pripremila i obradila: Ummu Somayya Reyhana)
26.12.2010.

Mudrosti

Jedan mudrac kaze: “Nikada se nisam kajao ako nesto nisam rekao, a mnogo puta sam se kajao za nesto sto sam rekao”
Nije sramota pogrijesiti, pa se pokajati. Sramota je ustrajavati u grijesenju
25.12.2010.

Čista duša

Cistadusa,COVJECE'
Cista dusa,COVJECE'
nedaj sumnji u SRCE
Resull ti je VODILJA
Kur"an svjetlost NAJVECA

Kur"an casni poslan JE
Na mubarek srce tvoje
Da bi i ti čovječe
znao sta ti ISLAM je

Ko sehadet u ZIVOTU
punim srcem zazeli
Taj Allaha i Resulla
Miljenika... od srca ZAVOLI

Sve sto zivi na SVIJETU
radja se i nestaje
Samo svijetlost od ALLAHA
vjecno traje i ostaje.
25.12.2010.

Kako je poznati Vizantijskii komandant Džordž, pred borbu u dijalogu sa Halidom ibni Velidom, primio Islam!

I dok su se dvije vojske ispitivački posmatrale, ispred bizantijskih redova izašao je njihov poznati komandant Džordž ili Džordžen koji je tražio susret sa Halidom ibn Velidom. Halid ibn Velid nije puno oklijevao nego je odmah krenuo prema njemu sa isukanom sabljom. Kada je prišao blizu, Džordž je tražio od njega garanciju da ga neće napasti i Halid mu je dao garanciju, a onda su obojica stavili sablje u korice. Jedino su držali svoje štitove jedan prema drugom, bojeći se izdaje svoga protivnika. A zatim su zapodjenuli čudan razgovor. Prvi je počeo Džordže, rekavši: ‘’Halide, tražim od tebe da mi kažeš samo istinu i da me ne lažeš, jer slobodnim ljudima ne dolikuje laž, i nemoj me varati, jer plemenitim ljudima varanje ne pristaje. Reci mi zato, da li je istina da je Allah spustio sablju sa neba vašem Poslaniku i da ju je on dao tebi i zbog toga si nepobjediv?’’ Halid je kratko odgovorio: ‘’Ne, nikakvu sablju nama Allah nije spustio sa nebesa.’’ ‘’A zašto te onda zovu Allahova sablja, ako to nije tačno?’’, upitao je Džordž. Halid je odgovorio: ‘’Allah je nama poslao Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je pozvao u islam, pa su ga neki od nas prihvatili, a većina nas je odbila njegov poziv i borila se protiv njega. Među onima koji su mu se suprotstavili bio sam i ja. Međutim, nakon izvjesnog vremena, Allah me uputio i ja sam prihvatio islam, nakon čega mi je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Od danas si ti Allahova sablja protiv nevjernika’, i uputio je dovu Allah za mene, moleći Ga da me pomogne i podari mi pobjedu u sukobu sa neprijateljem. Od tada sam postao poznat kao Allahova isukana sablja i znaj da sam ja najžešći borac protiv nevjernika, a sve zbog dove koju je za mene učio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.’’ Džordž mu je uzvratio: ‘’Vjerujem da je istina to što si rekao. Nego, reci mi u šta me pozivaš?’’ Odgovorio mu je: ‘’Pozivam te da posvjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i Njegov poslanik, i da povjeruješ u ono što mu je Allah objavio.’’ ‘’A šta ako onaj koga pozivate ne prihvati islam?’’, upita Džordž. ‘’Mi mu ponudimo da plaća džiziju’’, reče Halid. ‘’A ako odbije plaćanje džizije?’’, ponovo upita Džordž. Halid mu reče: ‘’Onda mu objavimo rat i borbu protiv njega.’’ Zatim je Džordž upitao: ‘’A kakva je pozicija onih koji bi naprimjer danas primili islam?’’ Odgovorio mu je: ‘’Njegova pozicija je ista kao i pozicija ostalih muslimana, svejedno bili oni uglednici ili obični ljudi.’’ Onda ga je Džordž upitao: ‘’Da li je nagrada onih koji danas prime islam ista kao i nagrada onih koji su ranije postali muslimani?’’ ‘’Da, a mogu zaraditi i veću nagradu od njih’’, odgovori Halid. Džordž je začuđeno upitao: ‘’Kako da budu isti kada ste vi na početku primili islam i pretekli druge u dobrim djelima?’’ Halid je odgovorio: ‘’Mi smo primili islam i zakleli se na vjernost Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio živ, bili smo svjedoci spuštanja Objave i gledali smo i slušali sve mudžize koje mu je Allah dao, i obaveza je onoga ko je sve to slušao i vidio da prihvati islam. Međutim, vi niste imali priliku vidjeti ono što smo mi vidjeli, pa onaj od vas ko primi islam zaslužuje veći stepen od nas.’’ Džordž je upitao: ‘’Tako ti Allaha, je li to istina?’’ Halid je odgovorio: ‘’Jeste, tako mi Allaha! I ja nemam nikakvu potrebu da ti lažem, jer ja se na Allaha oslanjam i Njemu svoje potrebe u dovama iznosim.’’ Džordž je oduševljeno rekao: ‘’Vjerujem ti, i želio bih da me podučiš islamu.’’ Nakon toga, Halid ga je odveo u svoj šator i dao mu posudu sa vodom da se okupa i onda ga je podučio abdestu, a nakon što je Džordž abdestio, Halid ga je podučio kako će klanjati namaz i on je klanjao dva rekata namaza kao znak i potvrdu svog primanja islama. Nakon što je klanjao, Džordž se u društvu sa Halidom pridružio muslimanskoj vojsci i borio se na Jermuku protiv Bizantinaca, rame uz rame sa Halidom, sve dok nije poginuo. Kada je Halid vidio njegovo mrtvo tijelo, rekao je: ‘’Slava Allahu! Tako je malo radio, a tako puno zaradio.’’

25.12.2010.

Lažna nada – glavno šejtanovo oružje.

Allah dž.š., navodeći riječi šejtanove l.a., kaže: "A on je rekao: »Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova 119. i navodiću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivaću ih, sigurno, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!« A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti! 120. On im obećava i primaljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana. 121. Njihovo prebivalište biće džehennem i oni iz njega neće naći spasa!" (el-Nisa', 118-121.) Na osnovu ovog ajeta da se zaključiti to da je jedan od načina šejtanovog prilaženja i zavođenja čovjeka njegovo stalno insistiranje na lažnim nadama – kojima će ljude odbijati od Allahove vjere! 

 

Allah dž.š., kaže: "Elif-lam-ra. Ovo su ajeti knjige, Kur’ana jasnog! 2. Zažaliće nevjernici što nisu postali muslimani. 3. Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada - znaće oni!" (el-Hidžr, 1-3.) Ovaj ajet iz kur'ana časnog nas upoznaje s time da je lažna nada obilježje nevjernika dok je kratka nada obilježje muslimana! 

 

Abdullah b. Omer r.a., kaže: Poslanik s.a.w.s., me je dohvatio za rame, pa mi reče: Ponašaj se na dunjaluku kao da si stranac ili putnik! – a na ove riječi je Abdulah b. Omer r.a., često znao dodati: Ako omrkneš nemoj očekivati jutra, a ako si osvanuo nemoj očekivati noć. Iskoristi svoje zdravlje prije bolesti i svoj život prije smrti! (Buhari, br.6053.)

 

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: "Srce starog čovjeka će biti i dalje mlado po pitanju dvije stvari: ljubavi prema dunjaluku i dugoj nadi!" (Buhari, br.6057.)

 

Enes r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: "Sin ademov će ostariti al' će mu dvije osobine uvjek biti mlade: pohlepa i nada!" (Ahmed, br.12163.)

 

Enes r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: "Primjer čovjeka, nade i edžela/smrti je sljedeći: Smrt nailazi sa strane, a nada je ispred čovjeka, i taman da čovjek krene ka svojoj nadi koja je pred njim dođe mu edžel sa strane i udari ga!" (Musnedul-Šamijin, br.2605.)

 

Džabir r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: "Najviše čega se plašim po svoj ummet jesu strasti i duga nada. Što se tiče strasti one odbijaju čovjeka od istine a što se tiče duge nade ona čovjeka čini takvim da zaboravi na ahiret! Dunjaluk prolazi a ahiret dolazi i oboje imaju svoju djecu! Budite djeca ahireta a nemojte biti djeca dunjaluka! Danas se nalazite u fabrici rada a sjutra u kancelariji naplate kada nema više rada!" (Bejheki, Šu'abul-Iman)

 

Jedne prilike je Poslanik s.a.w.s., viknuo ashabima: O ljudi zar vas nije sram od Allaha dž.š.! Ashabi se zapitaše: Kako o Allahov Poslaniče? Poslanik s.a.w.s., reče: Gomilate ono što nećete pojesti, nadate se onome što nećete postići i gradite ono u čemu nećete živjeti!"

 

Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Prve generacije muslimana su se spašavale zbog jakog ubjeđenja kojeg su imali i zbog zuhda i skromnosti na dunjaluku, dok će zadnje generacije muslimana stradavati zbog cicijaštva – prema Allahu, prema ljudima i prema sebi, i zbog duge nade!" (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: el-Jekin, br.3.)

 

Alija r.a., je rekao Omeru r.a.: "Ako želiš biti u društvu tvoja dva prethodnika (Poslanika i Ebu Bekra) – neka ti je nada kratka i jedi toliko da se ne prejedeš i nemoj da ti se odjeća vuče po zemlji!" (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: el-Tevadu' vel-Hamul, 1/183.)

 

Hasan el-Basri rhm., je rekao: "Četiri su znaka ljudske nesreće i propasti: Tvrdoća srca, suhost oka, duga nada i pohlepa za dunjalukom!"  (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: Zemmul-Dunja, br.36.)

 

Na drugom mjestu, Hasan el-Basri rhm., je rekao: "Ljudska djela su loša zbog duge nade koju ljudi nose u sebi!" (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: Zemmul-Dunja, br.396.)

 

Selman el-Farisi r.a., je rekao: "Tri stvari me u isto vrijeme zabrinjavaju i zasmijavaju: čovjek koji se nada dunjaluku a smrt ga svakog momenta vreba; čovjek koji je u zaboravu spram Allaha a Allah nije u zaboravu spram njega, i čovjek koji se grohotom smije a ne zna da li je njegov Gospodar zadovoljan njime ili ne!" (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: Kasrul-Emel, br.29.)

 

Hasan el-Basri rhm., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., upitao svoje ashabe: Jel svi vi volite da uđete u džennet? Ashabi rekoše: Da, o Allahov Poslaniče! Poslanik s.a.w.s., im reče: Onda skratite svoju nadu i a edžel svoj pred oči svoje posadite i iskreno se zasramite od Allaha dž.š.!" (Ibnu Ebil-Dunja, Kitab: Kasrul-emel, br.31.)

 

Sufjan el-Sevri rhm., je rekao: "Zuhd na dunjaluku se ogleda u kratkoj nadi a ne u oblačenju grube odjeće niti u oblačenju 'abaje!"

 

Fudajl b. Ijad rhm., je rekao: "Kratkoća nade koju svaki musliman mora izgraditi pri sebi jeste da kada udahne jedan dah da se plaši da neće umrijeti prije nego li po drugi put udahne dah!"

 

Tri alima su se skupili na jednom mjestu pričajući o kratkoći nade, pa jedan reče: meni ne dođe novi mjesec a da ne pomislim da sam mrtav u njemu. Drugi reče: Meni ne naiđe nova džume tj. hefta a da ne pomislim da sam mrtav u njoj. Treći reče: "Čemu ima da se nada onaj čija je duša u tuđoj ruci!"

 

 

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

24.12.2010.

Savjet, opomena

Učenjaci su postigli idžma' (jednoglasno se složili) da Allah sa neba na zemlju nije spustio većeg da'iju ili boljeg savjetnika nego što je to svijest da je čovjek praćen . Tj., da bi čovjek trebao biti svjestan da ga njegov Gospodar gleda i da je On svjestan svega šta on krije i pokazuje.

Učenjaci su dali primjer ovog ogromnog da'ije i velikog savjetnika, primjer koji apstraktno čini vidljivim. Oni su rekli:

"Kad bismo pretpostavili da postoji kralj koji proliva krv - koji ubija mnoge ljude - vrlo moćan i žestok u svom kažnjavanju, koji ima ljude sa sabljama kod svoje glave i prostrtu kožnu prostirku, sa mačeva kaplje krv, a oko tog kralja su njegove kćeri i žene. Da li i na momenat možete pomisliti da bi iko prisutan planirao da čak pokuša da uradi nešto zabranjeno sa kraljevim ženama ili kćerkama, dok je ovaj svijestan i gleda u njega?!''

Ne! Apsolutno ne! A Allahu pripadaju najuzvišeniji primjeri!

Zaista, Allah je daleko moćniji u Svom praćenju i daleko obavješteniji od tog kralja i, bez sumnje, On je daleko žešći, strožiji i strašniji u Svom kažnjavanju. Njegove granice na Njegovoj zemlji su Njegove zabrane.

Ako bi stanovnici zemlje znali da je vladar zemlje prilikom buđenja svijestan svih njihovih postupaka za vrijeme noći, oni bi spavali u strahu, ustežući se od svakog zla i grijeha, u strahu od njega.

Allah je jasno izrazio mudrost u Svom stvaranju stvorenja, a to je - da bi ih iskušao:

لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
''...koji od njih će bolje postupati.'' (El-Kehf, 7)


On, također, kaže na početku sure Hud:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
"On je u šest dana nebesa i Zemlju stvorio - a Njegov 'Arš (Prijesto) je iznad vode bio - da bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati."( Hud, 7)

Uzvišeni Allah nije rekao: "...koji od vas će imati više djela."

On kaže u suri el-Mulk:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
"Onaj Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je Silni, Onaj koji prašta." (El-Mulk, 2)

Tako ova dva ajeta jasno izražavaju namjeru iz Njegovih riječi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
"A nisam stvorio džinne ni ljude (ni zbog čeg drugog), osim da mi 'ibadet čine." (Edh-Dharijat, 56)

...jer je mudrost u stvaranju stvorenja - ovaj test koji je spomenut.

Džibril je želio da prenese čovječanstvu put do uspjeha, pa je rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi we sellem: "Obavijesti me šta je ihsan."

To jest, ona stvar zbog koje su stvorena stvorenja - da bi bila kušana. Pa je on (Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem) objasnio da je put ihsana upravo onaj prethodno spomenuti veliki savjetnik i propovjednik.

On je odgovorio: "(Ihsan) je) da obožavaš Allaha kao da Ga vidis. Pa ako ti Njega ne vidiš - (znaj da) On tebe zaista vidi."

Tako nema stranice Qur'ana koju okrenete, a da u njoj ne nađete ovog velikog savjetnika:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
''Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova šapuće, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.'' (Qaaf,16)

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
''I izložićemo im, pouzdano, sve što o njima znamo, jer Mi nismo odsutni bili.'' (Al-A'raf,7)


وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
"Šta god ti važno činio, šta god iz Qur'ana kazivao i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god to radite. Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan. I ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj." (Yunus,61)

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
"Eto, oni grudi svoje okreću sa željom da se od Njega sakriju. A i kad se u ruho svoje umotavaju, On zna ono što skrivaju i ono što pokazuju. On, uistinu, zna šta je u prsima." (Hud, 5)

Autor: Muhammed el-Emin Esh-Shenqiti

(Priredila i obradila: Ummu Somayya Reyhana)

24.12.2010.

Odgovor na pitanje o islamskom stavu prema liku Djeda Mraza

Sarajevo, 24. decembar 2010. (MINA)

- Veći broj muslimana postavio  je pitanje Fetva-eminu u vezi islamskog stava o tzv. Djeda Mrazu kao jednom od simbola svetkovine kojom se obilježava početak nove kalendarske godine te kako se musliman treba postaviti spram tog fenomena. Poštujući pravo izbora svakog pojedinca i porodice da u konkretnoj situaciji postupi u skladu s vlastitom savješću i opredjeljenjem, Fetva-emin dr. Enes Ljevaković želi ukazati na sljedeće:

1. Djeda Mraz je izravno povezan s kršćanskom tradicijom i zapravo samo je drugo ime za ličnost iz te tradicije poznatu kao "Sveti Nikola". Oni koji prešućuju ovu činjenicu i pokušavaju da predstave, ustvari nametnu, Djeda Mraza kao općeprihvaćeni simbol darovanja djece povodom nove kalendarske godine, čije je obilježavanje, također, povezano s kršćanskim vjerovanjem u datum rođenja Isaa a.s., zamagljuju istinu i obmanjuju javnost, posebno muslimansku djecu nastojeći im poturiti jedan kršćanski simbol kao neutralan i kao općeprihvaćen i poželjan obrazac ponašanja.

2. Spomenuta svetkovina i njen simbol nisu poznat, priznat i prihvaćen element u islamskoj tradiciji Bošnjaka. Oni su pod/na/metnuti i promovirani muslimanima i njihovoj djeci u vrijeme jednoumlja i neslobode i muslimani bi ih, kao svojevrsne zaštitne znakove tog vremena i politike i kao simbole strane islamskom učenju i tradiciji, trebali ignorirati.

3. Pravo je svakog pojedinca i porodice da po vlastitoj savjesti i izboru prihvate ili ne prihvate spomenute simbole, ali je prema islamskom učenju svako i odgovaran za vlastiti izbor i postupke. Uzvišeni u Kur'anu kaže: "Svaki je čovjek odgovoran za ono što je uradio". (El-Muddessir,38). Poslanik a.s. u jednom hadisu naglašava: "Svako od vas je čuvar/pastir i bit će odgovoran za ono što mu je povjereno".


Izvor: Rijaset.ba

24.12.2010.

Kome je brak dužnost?

S obzirom da je brak u islamu dvostruka; vjersko-moralna i šerijatsko-pravna, građanska dužnost, te s obzirom na prirodu čovjeka i njegovo imovinsko stanje šerijatski pravnici kažu:
Ženidba je:
- nekome prvostepena dužnost - farz,
- nekome drugostepena dužnost - vadžib,
- nekome se samo preporučuje sunnet,
- nekome je pokuđen – mekruh, a
- nekome je zabranjen - haram.

Brak je stroga neopoziva dužnost svakom šerijatski punoljetnom, umno, duševno i fizički zdravom muslimanu koji ima materijalne mogućnosti da izdržava ženu, koji će se u braku lijepo ophoditi i humano ponašati a koji sigurno ne bi mogao kontrolisati strasti i nagone pa bi bez braka počinio blud.

Brak je vadžib, blaža dužnost onome ko ispunjava sve navedene uvjete a nije potpuno siguran u kontrolu svojih strasti i nagona pa bi van braka vjerovatno počinio blud.

Brak je sunnet - Vjerovjesnikova preporuka svakom muslimanu koji ima umjerenu prirodu te može kontrolisati strasti i nagone a ispunjava sve uvjete za brak.

Mekruh je pokudeno i suprotno sunnetu stupati u brak onom muslimanu koji zbog svoje naravi nije siguran da se može lijepo ophoditi i ponašati u braku a uz to je slabog materijalnog stanja da ne može podmirivati kućne potrebe.

Brak je haram (inninu) impotentnom muškarcu i nesposobnoj frigidnoj ženi.
Siromašne muslimane koji ispunjavaju sve uvjete za život u braku izuzev posjedovanja imovine Kur'an upućuje:
"Pa neka se od braka suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne! A s onima u posjedu vašem koji žele da se otkupe, ako su u stanju da to učine, o otkupu se dogovorite. I dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao." (En-Nur, 33).

S obzirom da se imovinsko stanje mijenja, Kur'an siromašnim mladićima savjetuje da se privremeno suzdrže od braka dok su posve siromašni a istovremeno nalaže imućnim muslimanima da ih materijalno pomognu. Ko uopće nema mogućnosti da dođe do materijalnih sredstava i tako stupi u brak kao najefikasnije sredstvo za sputavanje i potiskivanje strasti islam mu preporučuje stalnu svijest o Allahu dž.š. (zikr) i post (savm).


(Priredila i obradila: Ummu Somayya Reyhana)

23.12.2010.

Adabi vjernice van kuće

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nas uputi na Pravi put i poduči nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svim svjetovima, na njegovu porodicu i sve ashabe. Cijenjena sestro, sretna sam što mi je Uzvišeni Allah omogućio da se ponovo čujem s tobom i da ponovo uputimo jedna drugoj nekoliko riječi, pokoravajući se Njemu Uzvišenom. Ovom prilikom htjela sam da porazgovaram s tobom o mom i tvom ponašanju van naše kuće, kako bismo uljepšale naše ponašanje, pokorile se našem Uzvišenom Gospodaru i postigle bogatstvo naših duša. Allaha Uzvišenog molim da primi od nas ovo djelo, da nas nagradi za njega ukoliko pogodimo, a oprosti ukoliko u njemu nešto pogriješimo, doista je On najbolji zaštitnik i pomagač! Rekoh, cijenjena sestro, neophodno je da porazgovaramo o našem ponašanju van kuće, kako bismo se izgradile za takve, eventualne situacije i kako bi drugi prepoznali u našem ponašanju ljepotu i čistotu islamskog odgoja, shvatili brigu i pažnju koju islam nudi ženi, podučava je kako da bude pokorna svome Gospodaru u svakoj situaciji, a ne da bude na svakom koraku, dostupna nemoralnim ljudima i njihovim prezrenim idejama. Prvi adab vjernice van kuće jeste obaranje pogleda. Uzvišeni Allah je rekao, kao što stoji u prijevodu značenja: "A reci vjernicama neka obore poglede svoje ..." (En-Nur, 31) Od Ebu-Hurejre, radijallahu te'ala 'anh, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Doista je Allah propisao čovjeku određeni dio bluda kojeg će neminovno učiniti. Tako je blud očiju, pogled ..." Od Ummu-Seleme, radijallahu te'ala 'anha, se prenosi da je bila zajedno sa Mejmunom kod Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je kod njega došao Ibn Ummi Mektum. To je bilo poslije propisivanja hidžaba. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, im je rekao: "Pokrijte se pred njim." Ummu-Seleme je rekla: "Allahov poslaniče! Zar on nije slijep?! Ne vidi nas, niti nas poznaje!" Odgovorio je: "A jeste li vi slijepe?! Zar ga vi ne vidite?!" (Tirmizi) Jesi li vidjela, plemenita sestro, dokle dopire naredba i ljubomora Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem?! A pogledajte današnje muslimane kako puštaju svoje žene na ulice, ne odgojivši ih prethodno. Kako se miješa s drugim ljudima, gledajući u njih i oni u nju! Zar nemaju nimalo ljubomore i stida?! Zato, kao što je obaveza muškarcu muslimanu da obori svoj pogled, isto tako ništa manje je i obaveza ženi muslimanki da obori svoj pogled. Drugi adab našeg ponašanja van kuće, plemenita sestro, jeste da vodimo računa o našoj odjeći i našim ukrasima. Uzvišeni Allah je rekao, kao što stoji u prijevodu značenja: "... i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje ..." (En-Nur, 31) Neophodno je da ti ukažem na neke uslove naše odjeće u kojoj izlazimo među ljude strance.

    * Neophodno je da naša odjeća prekriva cijelo naše tijelo, jer naše tijelo svo je avret – stidno mjesto i to je značenje prethodno spomenutih Allahovih, subhanehu ve te'ala, riječi.
    * Neophodno je da naša odjeća bude deblja i šira kako ne bi naše tijelo, koje je Uzvišeni Allah dozvolio samo našim supruzima, ocrtavala i oslikavala i privlačila poglede drugih. Izlazak žene muslimanke u kratkoj, tijesnoj, s prijeda ili odozada otvorenoj odjeći, pri čemu bivaju otkriveni dijelovi njenog tijela, strogo je zabranjeno. Subhanallah! Gdje je ljubomora njenog muža i gdje je njen stid!?
    * Naša odjeća ne smije biti ukrašena i izazovna kako ne bi privlačila poglede drugih.
    * Naša odjeća ne smije biti namirisana. Zar nisi čula riječi Ebu-Hurejre, radijallahu te'ala 'anh, kada je jedne prilike osjetio miris žene dok je prolazila pored njega. Upitao ju je: "Robinjo Silnoga! Je li se to vraćaš iz mesdžida?!" Odgovorila je: "Da." Ponovo ju je upitao: "Namirisala si se?!" Odgovorila je: "Da." Na te riječi Ebu-Hurejre joj reče: "Doista sam čuo svog miljenika, Ebul-Kasima, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako kaže: 'Allah neće primiti namaz žene koja se namiriše pri dolasku u ovaj mesdžid, sve dok se ne vrati i okupa, a njeno kupanje je poput kupanja od dženabeta!'" (Ibnu-Madže) Jesi li čula riječi Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, koje prenosi Ebu-Musa, radijallahu te'ala 'anh?! Allahov poslanik je rekao: "Svako oko je bludnik! I svaka žena koja se namiriše i prođe pored iskupljenih ljudi je takva i takva, tj. bludnica." (Tirmizi, Ebu-Davud i Nesai)
# Svojom odjećom ne smijemo se, plemenita sestro, poistovjećivati sa muškarcima, kao i sa nevjernicama.
Boj se Allaha, ti koja izlaziš otkrivena, koja se uljepšavaš pred stranim ti ljudima i miješaš se s njima. U hidžabu je Allahovo zadovoljstvo. Njegova, subhanehu ve te'ala, ljubav prema tebi, kao i, ukoliko ga ostaviš, Njegova srdžba prema tebi! Dobro znaj da nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju! Treći adab mog i tvog ponašanja na ulici, van kuće, jeste da vodimo računa o našem hodu. Uzvišeni Allah je rekao, kao što stoji u prijevodu značenja: "... i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju ..." (En-Nur, 31) U pagansko doba, žene kada bi izlazile van kuće na svoje noge bi stavljale nakit, kako bi on, dok bi hodale, zveketao i privlačio poglede drugih. Ne misli da je to bilo samo u paganskom dobu i da nije prisutno u našem vremenu. Šta je sa visokim potpeticama?! Svrha tog paganskog nakita i današnih visokih potpetica je ista, bez ikakve razlike! Četvrti adab našeg ponašanja na ulici jeste smiren hod, pun odgoja i čestitosti, pri čemu nećemo otkrivati izazovne dijelove svoga tijela. Peti adab našeg ponašanja na ulici jeste izbjegavanje gužve i miješanja sa muškarcima. Od Ebu-Usejda el-Ensarija, radijallahu te'ala 'anh, se prenosi da je čuo Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako izlazeći iz mesdžida govori ženama: "Sačekajte, doista vama ne pripada sredina puta! Idite krajem puta" Ebu-Usejd kaže: "Žena bi se poslije toliko prislonula uz zid, da bi joj se odjeća zakvačala za njega." (Ebu-Davud, 5272) Od Ummu-Seleme, radijallahu te'ala 'anha, se prenosi da bi Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon što bi predao selam, ostao nakratko na svome mjestu, kako bi žene mogle da izađu prije ljudi. Ibnul-Kajjim, rahimehullahu te'ala, kaže: "Nema sumnje da je miješanje žena sa muškarcima izvor svakog zla i od najvećih razloga spuštanja kazni ..." (Et-turuk el-hukumije, str. 407) Šesti adab ponašanja vjernice na ulici jeste šutnja. Ukoliko se ukaže potreba za govorom, vjernica tada govori. Ona u hodu i razgovoru sa svojom sestrom vjernicom ne diže glas, ne smije se, niti se raspravlja kako ne bi podizala svoj glas. Sedmi adab našeg ponašanja na ulici jeste nazivanje i širenje selama ženama, čime tragamo za dobrim vjernicama, upoznajemo se s njima i zbližavamo. Nakon toga pružamo im toplinu našeg vjerničkog srca kako bi i one osjetile ljepotu vjerničkog druženja koju osjećamo ja i ti sada dok razgovaramo i savjetujemo se u ime našeg Svevišnjeg Gospodara. Molim Ga, subhanehu ve te'ala, da nas ostavi i poživi u ovakvom stanju sve do našeg ponovnog susreta. Do tada pozdravljam te najljepšim pozdravom, pozdravom stanovnika dženneta: Es-Selamu 'alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.

23.12.2010.

Čistoća srca

Čistimo svoje srce! Čistoća srca jedan je od najvećih razloga primanja dobrih djela kod Allaha, subhanehu ve te'ala. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Djela se uzdižu svakog ponedjeljka i četvrtka, pa, Allah, subhanehu ve te'ala, tih dana oprašta svakom čovjeku osim onome koji čini širk Allahu i onom čovjeku između kojeg i njegovog brata muslimana postoji mržnja, zavada. Kaže se: 'Sačekajte ovu dvojicu sve dok se ne pomire'." (Muslim)

Vjera islam podstiče na jedinstvo ljudskih srca, ljubav, samilost i osuđuje mržnju, zavist, prekidanje rodbinskih i prijateljskih veza. Allah, subhanehu ve te'ala, odlikovao je vjernike ovom osobinom pa kaže: „Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, braća." (Prijevod značenja Alu Imran, 103.) Mjesec Ramazan posebno treba iskoristiti kada je riječ o jačanju bratskih međusobnih odnosa, bratske ljubavi. U ovom mubarek mjesecu, kada su šejtani povezani i ne mogu, kao u drugim mjesecima, da ljude podstiču na grijehe, loša djela, kidanje rodbinskih, prijateljskih i bratskih veza, treba posegnuti za svim raspoloživim sredstvima i dozvoljenim metodama u jačanju naših međusobnih bratskih odnosa. Treba iskoristiti lijepu riječ, vedro lice i osmijeh, hediju-poklon, zijaret-posjetu, obilaske, izlaske u prirodu, druženja, zajedničke iftare, mirne razgovore, lijepe savjete, ne bi li nam se Svevišnji Allah smilovao, zbližio i ujedinio naša srca. Međutim, pri realizaciji svih spomenutih aktivnosti a i drugih, naša srca moraju biti čista prema drugim muslimanima. Moraju biti čista od zavisti, zlobe, mržnje, prezira, umišljenosti, uzdizanja nad drugima, oholosti, kako bi i naša djela bila lijepa, draga, prihvatljiva, očekivana u svakom trenutku. Govor o srcu i njegovoj čistoći je potreban, naročito danas, kada su se mnogi ljudi posvetili vanjštini zaboravljajući svoju unutrašnjost i njen odgoj i pored toga što znaju da Uzvišeni Allah ne gleda u njihove izglede i njihova tijela, već gleda u njihova srca i njihova djela. Potrebno je govoriti o srcu i njegovoj čistoći jer se nalazimo u plemenitom mjesecu Ramazanu u kojem je mnogo lakše čistiti svoje srce, zbog velikog dobra u njemu, za razliku od drugih mjeseci. I svakako, potrebno je govoriti o ovome i zbog toga što je Allah, subhanehu ve te'ala, spas i sreću na Sudnjem Danu uslovio čistim srcem. Rekao je: „Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spasen biti." (Prijevod značenja Eš-Šu'ara, 88-89.) Čisto srce jeste srce koje je čisto od širka-višeboštva, nevjerstva, licemjerstva, zavisti, mržnje i prezira, svih upropaštavajućih sumnji i prohtjeva. O vjerniče, koji vodiš računa o svome srcu, nastojiš da bude čisto od svih ovih prezrenih radnji, znaj da tim svojim postupkom zaslužuješ da budeš jedan od najboljih ljudi kod Allaha, subhanehu ve te'ala. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je upitan o najboljim ljudima, pa je odgovorio: „To je svaki onaj koji ima srce mahmum i iskren jezik!" Prisutni su rekli: „Znamo šta je iskrenost (iskren jezik) a kakvo je to srce mahmum?" Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je odgovorio: „To je bogobojazno čisto srce u kojem nema grijeha, nepravde, mržnje i zlobe." (Ibnu Madže, sahih) Želimo li da budemo najbolji kod Allaha, subhanehu ve te'ala?! Čistimo svoje srce! Čistoća srca jedan je od najvećih razloga primanja dobrih djela kod Allaha, subhanehu ve te'ala. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Djela se uzdižu svakog ponedjeljka i četvrtka, pa, Allah, subhanehu ve te'ala, tih dana oprašta svakom čovjeku osim onome koji čini širk Allahu i onom čovjeku između kojeg i njegovog brata muslimana postoji mržnja, zavada. Kaže se: 'Sačekajte ovu dvojicu sve dok se ne pomire'." (Muslim) Želiš li da se tvoja djela dižu ka Allahu i da ti On Svevišnji oprosti tvoje grijehe, čisti svoje srce od mržnje, zavisti, pređi preko sukoba i zavade, reci drugima da prema njima nemaš ništa do želju da obožavaju Allaha, subhanehu ve te'ala, prihvate se Njegove vjere kako On to traži i zahtijeva, a ono što te snalazi od njih na tom putu, preko toga im pređi.

Čišćenje srca vodi u Džennet

Čišćenje srca jedan je od puteva koji vode do Dženneta. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, opisujući prvu skupinu koja će ući u Džennet, kaže: „Među njima nije bilo sporova, razmirica niti mržnje. Njihova srca bila su poput srca jednog čovjeka." (Buharija) Jedne prilike Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prisutnim ashabima u džamiji je rekao: „Sada će vam na vrata ući jedan od stanovnika Dženneta!" Na vrata je ušao naizgled običan čovjek. Međutim, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ove riječi ashabima u mesdžidu je govorio tri dana uzastopno kada se na džamijskim vratima pojavljivao ovaj čovjek. Pa je Abdullah b. Amr, radijallahu te'ala 'anh, odlučio da se bolje upozna s dotičnim čovjekom. Kada se upoznao s njim, ništa posebno nije vidio kod njega, pa ga je obavijestio o riječima Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i upitao ga za djela kojima je zaslužio Džennet još na Dunjaluku.  Čovjek je rekao Abdullahu: „Ja ne činim od djela osim ono što si vidio. S tim da u mojim prisma, mojoj duši, nema mržnje niti zavisti ni prema bilo kojem muslimanu zbog onoga što mu je Allah, subhanehu ve te'ala, dao od dobra." Čuvši te riječi, Abdullah b. Amr je rekao: „To je ono čime si zaslužio mjesto u Džennetu." Allah, subhanehu ve te'ala, obavještava nas o stanju stanovnika Dženneta pa kaže: „Iz njihovih grudi Mi ćemo zlobu odstraniti; ispred njih će rijeke teći ..." (Prijevod značenja El-E'araf, 43.) „I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti." (Prijevod značenja El-Hidžr, 47.) Kakvi su oni bili na Dunjaluku? Kaže se da je nagrada srazmjerna djelu. Allah, subhanehu ve te'ala, opisuje njihovo stanje i na Dunjaluku, pa kaže: „i onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se usčuvaju lakomosti, oni će sigurno uspjeti. Oni koji poslije njih dolaze - govore: 'Gospodaru naš, oprosti nama o braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!'" (Prijevod značenja El-Hašr, 9-10.)

Kako očistiti svoje srce?

●  Dova je jedan od najboljih načina čišćenja srca. To vidimo iz prethodno spomenutog ajeta: „Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima!" Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, također bi učio dovu: „Allahumme es'eluke kalben selimen! Gospodaru moj, molim te da mi podariš čisto srce!"
●  Lijepo mišljenje i razumijevanje svake tuđe riječi na najljepši mogući način - Omer, radijallahu te'ala 'anh, je rekao: „ne smatraj nijednu riječ svoga brata muslimana zlom sve dok postoji i najmanja mogućnost da se protumači dobrom!" Imam Šafija, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Onaj koji želi da mu Allah, subhanehu ve te'ala, podari lijepu završnicu, neka ima lijepo mišljenje o ljudima."
●  Neistraživanje tuđih mahana i grešaka, a ukoliko se i primjete, neophodno je tražiti im opravdanja - Ibnu Sirin, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Kada ti dođe nekakva loša vijest o tvome bratu, traži mu opravdanje, pa ukoliko ga ne pronađeš reci: „Sigurno on ima opravdan razlog koji ja ne poznajem!" Sjetimo se riječi Abdullaha b. El-Mubareka, rahmetullahi 'alejh, koji je rekao: „Vjernik traži opravdanja, dok licemjer istražuje greške."
●  Uzvraćanje na loše lijepim ponašanjem i to se ne smatra slabošću, kukavičlukom, već, naprotiv, snagom, sposobnošću i razboritošću. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati." (Prijevod značenja Fussilet, 34.)
●  Udaljavanje od ogovaranja i prenošenja tuđih riječi.
●  Vjerovanje u Allahovu odredbu i Sudnji dan.
●  Prisjećanje na ponašanje Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji bi se zahvaljivao Allahu, subhanehu ve te'ala, na Njegovim blagodatima koje je podario ne samo njemu već i drugim ljudima. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi to činio svako jutro i veče.
Molim Allaha Uzvišenog da nam pomogne da očistimo svoja srca od svih prezrenih osobina koje ne dolikuju nijednom muslimanu i koje bi mogle biti prepreka na putu do Allahovog zadovoljstva i Njegovog Dženneta. Neka je svaka zahvala Allahu, subhanehu ve te'ala, i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika.

23.12.2010.

Najteža vrsta sabura

Težina strpljivosti zavisi od jačine motiva i dostupnosti grijeha.Ako se te dvije stvari poklope,strpljivost postaje teško izdrživa za čovjeka.S druge strane,ako ovih stvari nema,onda je lahko biti strpljiv.Kada postoji jedna od njih,onda je strpljivost lahka s jednog aspekta,a teška s drugog.U situaciji kada nema motiva da se ubija,krade,pije opojno piće,ili čini neko drugo zlodjelo,i kada mu je to teško dostupno,onda je najlakše biti strpljiv.A kad su motivi za neko djelo jaki i kada je ono dostupno onda je veoma teško biti strpljiv.Zato posebnu vrrijednost kod Allaha ima sustezanje vladara od nepravde,mladića od nemorala,bogataša od prepuštanja slastima i užitcima. U Musnedu i drugim hadiskim zbirkama zabilježen je hadis:"Tvome je Gospodaru drag mladić koji nema mladalačke ludosti."(Ahmed)

Zato će sedmerica koji su spomenuti u hadisu kojeg prenose Buharija,Tirmizi,Nesai i Ahmed biti smješteni u hlad Njegovog Arša zahvaljujući svojoj  velikoj i teškoj stpljivost.Istrajnost vladara u pravdi,podjeli,rasuđivanju,kažnjavanju i nagrađivanju;istrajnost mladića u obožavanju Uzvišenog Allaha i suprotstavljanju  svojim prohtjevima;strpljivost čovjeka u redovnom posjećivanju džamije ;strpljivost onoga ko dijeli milostinju i skriva je čak od svoje druge polovine;strpljivost pozvanog na grijeh uprkos ljepoti i ugledu žene;strpljivost onih koji se vole zbog Allaha kada su zajedno i kada su razdvojeni,kao strpljivost onoga ko plače iz bogobojaznost  i to krije od ljudi-predstavljaju najteži oblik strpljivosti.S druge strane,kazne za bludnog starca,vladara koji laže i oholog siromaha jeste najveća,zato što se u tim situacijama lahko sustezati od tih harama.Nestrpljivost u ovim situacijama ukazuje da oni to čine iz obijesti i oholosti. S toga je najteže izbjeći grijehe jezika i spolnog organa.To zahtjeva mnogo strpljenja.Grijesi su jezika zabava za čovjeka,poput prenošenja tuđih riječi,ogovaranja i laži,raspravljanja,otvorenog ili skrivenog hvalisanja,kuđenja onog koga mrzimo i hvaljenja onog koga volimo i tome slično. Snaga motiva koncentriše se i jezik raspliće a sabur slabi.Zato je Božiji Poslanik  rekao Muazu: "Čuvaj jezik!" "Zar ćemo odgovarati za ono što pričamo?" "A šta će drugo ljude oborenih lica u Vtru poslati nego ono što su jezicima zaradili?"
(Tirmizi i Ibn Madže)

Naročito je teško biti strpljiv kada čovjek navikne na grijehe jezika.Zato možemo naći čovjeka koji noću klanja i danju posti i ne želi da se ni na trenutak  nasloni na svileni jastuk-kako ogovara ljude,prenosi tuđe riječi,zabavlja se kaljanjem tuđe časti ili se čak osmjeli da loše govori o dobrim ljudima,učenjacima i vjernicima i da govori o Allahu bez znanja.  Često susrećemo da ljudi paze da ne počine ni najmanji haram-da ne okuse kap alkohola i ne uprljaju se tačkicom nečistoće-ne prežu pred  zabranjenim polnim odnosom.Tako se priča da se čovjek  osamio sa ženom i kada je htio da počini blud s njom reče joj:" O ti,pokrij lice,jer je gledanje u lice strankinje zabranjeno! Neki je čovjek pitao Abdullaha ibn Omera o krvi mušice,pa mu on reče:Pogledajte ih!Pitaju me o krvi mušice,a ubili su unuka Allahovog Poslanika!
23.12.2010.

„Allahove ruke su širom otvorene – udjeljuje kako hoće!“ (el-Ma'ida, 64.)

Allah dž.š., kaže: „Jevreji govore: ”Allahova ruka je stisnuta!” Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, On udjeljuje koliko hoće! A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojačaće kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do Smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce.“ (el-Ma'da, 64.)

'Ikrime rhm., u komentaru Allahovih dž.š., riječi: بل يداه مبسوطتان – kaže: „Ovaj ajet se odnosi na „el-jedejn“ tj. dvije ruke.“ (Pogledaj: Tefsir Ibnu Ebi Hatim, br.6580., 4/1168.)

Imam mufessir el-Taberi rhm., (umro 310.h.g.), kaže: „Ehlul-Džedel – apologete, se razilaze po pitanju značenja Allahovih dž.š., riječi: بل يداه مبسوطتان - Ne, obje ruke Njegove su otvorene, pa kažu:

-      بل يداه مبسوطتان – znači: Njegove dvije blagodati su u pitanju ne ruke, jer kad je Allahova dž.š., ruka nad Njegovim stvorenjima to se odnosi na Njegove blagodati. Arapi znaju reći: لَكَ عِنْدِي يَدٌ - Ti si mene odveć zadužio tj. nekim dobrom i blagodeti si me zadužio.

-      بل يداه مبسوطتان – znači: Njegova snaga – kuvvet, je u pitanju ne ruke, što je u skladu s riječima Allaha dž.š., koji kaže: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِي – “I sjeti se robova naših Ibrahima i Ishaka i Ja’akuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih!” (Sad, 45.)

-      بل يداه مبسوطتان – znači: Njegova vlast je u pitanju ne ruke, pa za prvi dio ajeta: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ - „Jevreji govore: ”Allahova ruka je stisnuta!” kažu: „Allahova vlast i Njegove hazne i riznice“, isto kao kad arapi kažu za roba: هُوَ مِلْكُ يَمِينِهِ – „on je u njegovoj desnici-šaci“, ili: فُلاَنٌ بِيَدِهِ عُقْدَةُ نِكَاحِ فُلاَنَةَ – „U ruci tog čovjeka je dozvola za sklapanje braka s tom djevojkom“, tj. on se pita i to je u njegovoj moći i ovlasti, ili kao što Allah dž.š., kaže: فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً – „...onda prije

-      بل يداه مبسوطتان – znači: Njegova ruka je u pitanju, i to je jedno od Njegovih dž.š., svojstava, s time što naznačavamo da to nije ruka nalik rukama ljudskim! Allah dž.š., između ostaloga naznačava i spominje ono po čemu je specifičan Adem a.s., u odnosu na sva ostala stvorenja, a to je da ga je Allah dž.š., lično Svojom rukom stvorio: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي – „O Iblisu, šta te je spriječilo od toga da sedždu učiniš onome što sam Svojim rukama stvorio!?“ (Sad, 75.) 

Kada bi u ovom ajetu, riječ el-jed, preveli u značenju ni'imet-blagodat, Adem a.s., onda ne bi bio specifičan po tome u odnosu na druga stvorenja, jer su sva Allahova dž.š., stvorenja stvorena Njegovom moći – kudret, i Njegova volja – meši'et, obuhvaća i njih i njega, i Allah dž.š., je Malik i Vladar nad svima njima! Ako je Allah dž.š., spomenuo to da je Adem a.s., specifičan u odnosu na sva ostala stvorenja po tome što ga je Allah dž.š., osobno Svojim rukama stvorio, onda je opšte poznato da je samo po tome Adem a.s., drugačiji u odnosu na sva ostala stvorenja! Ako se ovako razumjeva ovaj ajet onda padaju u vodu prethodno spomenuta značenja da riječ Allahov dž.š., EL-JED, spomenuta u ovom ajetu, označava: snagu (kuvvet), blagodat (ni'imet), vlast (mulk)!

Ako bi se reklo da Allahove dž.š., riječi: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ - „Jevreji govore: ”Allahova ruka je stisnuta!” – znače: „Allahova blagodat je stisnuta“ – onda bi se kasnije u ajetu reklo: بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ – umjesto: “Ne, obje ruke Njegove su otvorene“ - bi stajalo:  „Ne, Njegova blagodat je otvorena!?“ – i ne bi se reklo: بَلْ يَدَاهُ – JED u dvojini, jer se Allahov dž.š., ni'imet ne ograničava brojem, što nam potvrđuje sami Kur'an-i-Kerim ajetom: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا – „Kad bi ste Allahovu blagodat nabrajali ne bi ste u tome uspjeli!“ – pa kad bi rekli da riječ JEDAHU – dvije ruke – znači: NI'IMETAHU – dvije blagodati - onda bi mi ograničili Allahove dž.š., blagodati na dvije!?

Ako bi neko pomislio da se sa riječju NI'IMETAN – dvije blagodati – misli na blagodati u množini, to je očita greška zbog toga što Arapi znaju i imaju u praksi množinu zamjeniti jedninom koja bi se u tom značenju odnosila na množinu, poput Allahovih dž.š., riječi: „Tako mi vremena & čovjek je doista na gubitku!“, ili: „Mi smo čovjeka u najljepšem skladu stvorili“, ili: „Doista je nevjernik ohol spram svoga Gospodara!“ – riječ: Čovjek i Nevjernik se ne odnose na određenog pojedinca već se one odnose na sve ljude i na sve nevjernike.

Dakle, jednina može zamjeniti množinu u arapskom jeziku, poput rečenice: „Velik li je dirhem u rukama ljudi“, ali ime spomenuto u dvojini nikako ne može mjenjati množinu, i ono se tada odnosi samo i direktno na određen pojam. Greška je u arapskom jeziku kad bi se reklo: „Velika li su dva dirhema u rukama ljudi“ – misleći pri tom na dirheme. Dirhem spomenut u dvojini ne odnosi se na množinu već na samo ta dva spomenuta dirhema! Za razliku od dvojine dozvoljeno je reći: „Velik li je dirhem u rukama ljudi“, i: „Veliki li su dirhemi u rukama ljudi!“

Allahove dž.š., riječi: بل يداه مبسوطتان – „Allahove obije ruke su širom otvorene!“ – znače da je JED – ruka, i jedno je od Allahovih dž.š., svojstava, i greška je prevoditi ovu riječ sa pojmom NI'IMET – blagodat,  jer se Allahove dž.š., blagodati ne mogu pobrojati brojem, i u arapskom jeziku se ne može dvojinom iskazati množina!

Ovakvo razumjevanje ajeta nam potvrđuju brojni hadisi, i na ovom stavu su ulema i mufessiri (ehlul-te'vil).“ (Pogledaj: Tefsir Džami'ul-Bejan, imam el-Taberi, 8/557.)

Imam Fahruddin el-Razi rhm., kaže: „Većina muwehhida po pitanju značenja riječi el-Jed imaju dva stava:

1.    1.   Ako Kur'an potvrđuje svojstvo Ruke Allahu dž.š., - vjerujemo u to, i ako se razum i logika ne slažu s tim da je Allahova dž.š., ruka – određeni dio tijela sastavljen iz raznih dijelova – vjerujemo u to, a što se tiče same Ruke i toga kakva je njena suština tu vrstu spoznaje smo prepustili Allahu dž.š.. Ovo je put kojim hodi Selef.

1.    2.   Što se tiče Mutekellimuna-apologetičara, oni kažu da se riječ el-Jed, spominje u arapskom jeziku sa više značenja, od kojih je jedno opštepoznato: ruka s tjelesnim oblikom (el-džariha), pa onda blagodat (ni'imet), snaga (kuvvet), vlast (mulk), velika briga uz posebnosti.“ (Pogledaj: Tefsir el-Razi, Mefatihul-Gajb, 12/37.)

Imam Fahruddin el-Razi rhm., kaže:

„Ebul-Hasan el-Eš'ari rhm., je u jednom od svojih stavova tvrdio da je el-Jed – ruka, jedno od stalnih svojstava Allahovog dž.š., Zata-Bića - أن اليد صفة قائمة بذات اللَّه تعالى – i to svojstvo je drugačije od svojstva moći i snage (kudret), i od osobina ovog svojstva jeste stvaranje s ciljem časnog odabira - وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على سبيل الاصطفاء ; i kaže: Allah dž.š., je stvaranje Adema a.s., osobno Svojim rukama, učinio razlogom počašćenosti čovjeka i njegovog odabira spram ostalih stvorenja, pa kada bi riječ el-Jed označavala snagu i moć (kudret), a ne ruku, onda to ne bi bilo razlogom odabranosti Adema a.s., spram ostalih stvorenja, jer bi tada sva stvorenja bila na istom rangu. Stoga se mora ustvrditi neko drugo svojstvo mimo snage i moći (kudret), koje će označavati stvaranje i formiranje kao vid posebne časti i odabira!“ (Pogledaj: Mefatihul-Gajb, 12/396.; el-Lubab, Ibnu 'Adil, 1/1827.; Tefsirul-Hazin, 2/61.; Tefsirul-Razi, 12/37.)Imam el-Begavi rhm., u komentaru Allahovih dž.š., riječi: بل يداه مبسوطتان – kaže: „Allahova dž.š., ruka je jedno od Njegovih svojstava poput sluha, vida, lica itd.. Allah dž.š., kaže: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي – „O Iblisu, šta te je spriječilo od toga da sedždu učiniš onome što sam Svojim rukama stvorio!?“ (Sad, 75.); hadis: كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - „Obije Allahove dž.š., ruke su desnice.“ (Sahihu Muslim, br.4825.) – a Allah dž.š., najbolje poznaje Svoja svojstva i sifate. Na robovima je obaveza da vjeruju i da se predaju, dok su imami Selefa i Ehli-Sunneta, po pitanju sifata i svojstava uvjek govorili: „Prihvatajte ih onako kako su došla bez zalaženja u njihovu kakvoću (bi la kejf)!“ (Pogledaj: Tefsirul-Begavi, 3/77.)

Imam 'Alauddin el-Hazin rhm., kaže: „Kada je u pitanju riječ el-Jed, islamska ulema ima dva mišljenja po ovom pitanju:

1.    1.   Mezheb većine Selefa i uleme Ehli Sunneta i jednog dijela Mutekellima-apologetičara, jeste da riječ el-Jed znači Ruka, i da je ono jedno od svojstava Allahovog dž.š., Zata-Bića, poput sluha, vida, lica itd., te je na nama obaveza da u to vjerujemo (el-imanu biha), i da se tome predamo (el-teslim), i da to svojstvo prihvatamo onakvo kakvo je spomenuto Kur'anom i Sunnetom bez zalaženja u kakvoću svojstva (bi la kejf), niti poistovjećivanja Allahovog svojstva sa svojstvima stvorenja (bi la tešbih), i bez negiranja datog svojstva (bi la ta'atil). Allah dž.š., kaže: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي – „O Iblisu, šta te je spriječilo od toga da sedždu učiniš onome što sam Svojim rukama stvorio!?“ (Sad, 75.); hadis: كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - „Obije Allahove dž.š., ruke su desnice.“ (Sahihu Muslim, br.4825.)

1.    2.   Mezheb većine Mutekellima-apologetičara i mufessira (ehlul-te'vil), jeste da riječ el-Jed označava ili blagodat (ni'imet), ili moć (kudret), ili vlast (mulk). (Pogledaj: Tefsirul-Hazin, 2/60.)

Šejh Muhammed el-Mutevelli el-Ša'aravi rhm., kaže: „Allah dž.š., najbolje poznaje biće Svoje (Zat), pa nam je stoga obaveza zastati kod Njegovih opisa. Da, On ima ruku, On ima dvije ruke, samo što ti se ne smije desiti da zamišljaš da je sve ono što se odnosi na Allaha dž.š., isto kao i ono što se odnosi na tebe! Ti postojiš sada, i Allah dž.š., postoji, samo što tvoje postojanje nije kao i postojanje Allaha dž.š.! na isti način ide i ruka – Njegova Ruka nije što i tvoja ruka, kako ne bi pravili grešku tešbiha – poistovjećivanja Allaha dž.š., sa Njegovim stvorenjima, pa da pomislimo da je Njegova ruka poput naše ruke!“ (Pogledaj: Tefsir el-Ša'aravi, 1/2257.)

Šejh mufessir Mustafa el-Adevi rhm., kaže: „Ajet: „Allahove ruke su širom otvorene“, i hadis: „Allahova dž.š., desnica je puna i ne može je isprazniti udijeljivanje noću i danju...“, označavaju to da Allah dž.š., ima ruku, čemu samo pridodajemo ajet: „Njemu nema ništa nalik, On sve čuje i sve vidi!“ (el-Šura, 11.)“ (Pogledaj: Silsiletul-Tefsir, 68/3.)

Šejh Muhjiddin el-Derviš kaže: „Većina Ehlu Sunneta je na stanovištu da je ruka jedno od svojstava Allahovog dž.š., Zata-Bića, poput sluha, vida, lica itd., te je na nama obaveza vjerovati u to svojstvo (el-imanu biha), i potvrđivati ga Allahu dž.š., (el-isbat), bez zalaženja u njegovu kakvoću (bi la kejf), i bez poistovjećivanja tog Allahovog dž.š., svojstva sa svojstvima stvorenja (bi la tešbih).“ (Pogledaj: I'iarabul-Kur'ani ve Bejanuhu, 2/520.)

Šejh Isma'il Hakki el-Halveti el-Hanefi rhm., u komentaru Allahovih dž.š., riječi: بل يداه مبسوطتان – kaže: „Allahova dž.š., ruka spada u vrstu Mutešabihata. Ona je jedno od svojstava Allaha dž.š., poput sluha, vida, lica itd., i Njegove dvije ruke su u suštini odraz Njegovih uzvišenih (dželalijja), i lijepih (džemalijja), svojstava, a u hadisu se kaže: „Njegove obije ruke su desnice!“ (Pogledaj: Tefsir ruhul-Bejan, 2/332.; Tefsir Hakki, 3/290.)

Šejh Muhammed Sena'ullah el-Osmani el-Mazheri rhm., kaže: „Allahova dž.š., ruka je jedno od Njegovih dž.š., svojstava, poput sluha, vida, lica itd.. Njihovu suštinu ne poznaje niko osim Allah dž.š., i ne dozvoli sebi da pomisliš da je u pitanju tjelesna ruka i da joj zamišljaš kakvoću. Vjernicima je obaveza u to vjerovati, i tome se predati. Imami Selefa i Ehli Sunneta po pitanju ovih svojstava kažu: Prihvatajte ih onakvim kako su došla, bez zalaženja u njihovu kakvoću (bi la kejf)!“ (Pogledaj: el-Tefsir el-Mazheri, 1/1107.)

Hadisi koji potvrđuju ruke kao Allahovo dž.š., svojstvo:

1.    1.   Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allahova dž.š., desnica je puna i ne može je isprazniti udijeljivanje noću i danju. Sve ono što je On udjelio od kako je nebesa i zemlju stvorio – ništa nije umanjllo od onoga što je u Njegovoj desnici. Njegov Arš je nad vodom, a u Njegovoj drugoj ruci je fejd/kabd - uzdiže i spušta.“ (Sahihul-Buhari, br.7419., 9/152.; Sahihu Muslim, br.2356., 3/77.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.8125.)

Imam Ebu Hatim rhm., kaže: „Predaje ovakve vrste dolaze u općenitim značenjima, i oni koji su neupućeni u oblast 'ilma-znanja, griješe kada ulemu i pobornike hadisa (ashabul-hadis), optužuju da su oni Mušebbihe – Antropomorfisti (oni koji tvrde da Bog liči na čovjeka, op.prev.), od čega se Allahu dž.š., utječem, tvrdeći da to nikome od „Ashabul-Hadisa“ nije palo na pamet. Ove predaje su spomenute u opštem značenju riječi kojima se opisuju svojstva Allaha dž.š., u skladu sa pojmovima poznatim ljudima – bez zalaženja u kakvoću Allahovih dž.š., svojstava (bi la kejf). Uzvišen je Gospodar naš da sliči i jednom od Njegovih stvorenja, ili da se govori i zalazi u kakvoću Njegovih svojstava; Njemu nema ništa slično!“ (Pogledaj: Sahihu Ibni Hibban, br.725., 2/503.)

1.    2.   Zuhejr r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „...وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ … - „...obije Allahove ruke su desnice...“ (Sahihu Muslim, br.4825.; Sunen el-Nesa'i, br.5379.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.6492.; Sunen el-Kubra, Bejheki, br.20657.)

Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani rhm., kaže: Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „...وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ … - „...obije Allahove ruke su desnice...“: Mi smatramo da se ovdje ne misli na organ (el-džariha), već da je u pitanju svojstvo koje nam spominje Objava (el-tevkif), pa ga i mi prihvatamo onako kako ga Objava spominje bez zalaženja u njegovu kakvoću (la nukejjifuha), i ovo je mezheb Ehli Sunneta vel-Džemata!“ (Pogledaj: Fethul-Bari, 13/417.; 'Umdetul-Kari, 36/87.; el-Esma' vel-Sifat, Bejheki, br.710., 2/270.)

Imam Muhjiddin el-Nevevi rhm., kaže: „Islamska ulema se razilazi povodom značenja riječi el-Jed:

1.    1.   Mezheb Selefa i jednog dijela Mutekellima-apologetičara: Vjerujemo u ovo svojstvo, i ne tumačimo ga drugačije od onog što jeste, i ne poznajemo mu detalje, s ubjeđenjem da se bukvalno značenje ne želi, te da ono ima značenje onako kako to Allahu dž.š., dolikuje i priliči.

1.    2.   Mezheb većine Mutekellima-apologetičara: Ovo svojstvo će se tumačiti drugačijim značenjem u odnosu na ono koje nam na prvi pogled pada na pamet (el-Te'evil), naravno onako kako mu dolikuje i priliči.“ (Pogledaj: Šerhul-Nevevi ala Muslim, br.3406.)

Imam el-Begavi rhm., navodi riječi Ebu Sulejmana el-Hitabija rhm., koji kaže: „Dvije ruke su svojstvo koje nam je potvrđeno Objavom (el-Tevkif), i mi je prihvaćamo onako kako nam je spomenuto, ne zalazivši u njihovu kakvoću (la nukejjifuha), i stajemo na granici na kojoj je stao Kur'an, kao i Sahih predaje – to je mezheb Ehli Sunneta vel-Džemata!“ (Pogledaj: Šerhul-Sunneh, br.2470., 10/64.)

1.    3.   Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „...اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة … - “…pa odabrah desnicu moga Gospodara, mada su obije ruke Gospodara moga desnice blagoslovljene…” (Hasen-sahih. Sunen Tirmizi, br.3368.; Musned el-Bezzar, br.8478.; el-Sunen el-Kubra, Bejheki, br.21025.; el-Mustedrek, br.214.)

Šejh Ali b. Najif el-Šehud kaže: „Nema naksa niti manjkavosti u Allahovim dž.š., sifatima i svojstvima, niti ima prezrenosti u Njegovim djelima; sva Njegova djela su ili fadl-nagrada, ili 'adl-pravda. Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allahova dž.š., desnica je puna i ne može je isprazniti udijeljivanje noću i danju. Sve ono što je On udjelio od kako je nebesa i zemlju stvorio – ništa nije umanjllo od onoga što je u Njegovoj desnici. Njegov Arš je nad vodom, a u Njegovoj drugoj ruci je fejd/kabd - uzdiže i spušta.“ (Sahihul-Buhari, br.7419., 9/152.; Sahihu Muslim, br.2356., 3/77.; Musned Ahmed b. Hanbel, br.8125.) – pa je Poslanik s.a.w.s., pojasnio da je Njegov fadl-nagrada, u desnici Njegovoj, a da je Njegov 'adl-pravda, u drugoj ruci. I ako su obije Njegove ruke desnice, fadl-nagrada je vrijedniji od 'adla-pravde; svaki vid Njegovog rahmeta i milosti je sušti fadl-nagrada, dok je svaki vid Njegovog nikmeta i osvete sušti 'adl-pravda. Njegov fadl-nagrada, je vrijedniji od Njegova 'adla-pravde, pa su zbog toga pravi vjernici (muksitun), na minberima od svjetlosti s Njegove desne strane, a nisu s Njegove druge strane. To što su oni sa desne strane to je njima počast i nagrada kao što nam te počasti i Kur'an potvrđuje za „Ehlel-Jemin“ i za „Ehlul-Mejmeneh“, u odnosu na „Ashabul-Šimal“ i „Ashabul-Meš'emeh“ – one koji su „zalijevili“, i ako će oni biti kažnjeni Njegovim 'adlom-pravdom.“ (Pogledaj: el-Hulasa fi šerhil-Hamsin el-Šamijje, 1/111.)

1.    4.   Ibnu Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Prvo što je Allah dž.š., stvorio bilo je Pero (kalem), pa ga uze desnicom Svojom, a Njegove obije ruke su desnice, pa zapisa dunjaluk i sve što će se desiti na njemu od djela bilo dobrih ili loših, sve vlažno i suho, pa ga sakupi kod Sebe u Zikru“ – a potom reče: Učite ako hoćete: هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ – „Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili.“ (el-Ibana an Šeri'atil-Firka el-Nadžija, 1/335.; el-Sunna, Ibnu Ebi Asim, br.106.; Musnedul-Šamijjin, br.673.; el-Kada vel-Kader, Bejheki, br.185.)

Šejh Sulejman b. Halef el-Badži rhm., kaže: „Ehlu-Sunnet je složan na tome da su Allahove dž.š., dvije ruke (jedejn), Allahovo dž.š., svojstvo, i to nisu organi nalik rukama ili udovima stvorenja. Nema ništa slično Allahu dž.š., On sve čuje i sve vidi!“ (Pogledaj: el-Munteka šerhul-Muvetta', br.1395., 4/278.)


Priredio:
Sead ef. Jasavić, prof.fikha

23.12.2010.

" Raduj se životu prije nego što smrt dodje i uberi ruže prije nego što miris izgube. "

23.12.2010.

Paznja kćerkice

Početak priče ide daleko u prošlost, kada je jedan čovjek kaznio svoju petogodišnju kćerkicu, jer je izgubila neku vrlo dragocjenu stvar, a para je u onom vremenu bilo vrlo malo.
Bio je Bajram. Sljedećeg jutra djevojčica je donijela malu kutiju na poklon i rekla: “Babo, to je za tebe!”
Ocu je bilo vrlo neugodno, a kada je otvorio kutiju i vidio, da unutra nema ničega, jako se naljutio. Kćerkicu je prekorio: “Ako nešto pokloniš, očekuje se da se u kutiji nešto nađe!!”
Djevojčica ga je žalosno pogledala i s suznim očima rekla: “Babo, ali nije prazna. Do vrha sam je napunila poljupcima samo za tebe”
Tata je bio ganut. Sjeo je pred kćerkicu, jako je zagrlio i zamolio je za oproštaj. Do kraja života čuvao je tu kutiju pored kreveta i uvijek, kada se osjećao izgubljeno i očajno, uzeo je, otvorio, i iz nje uzeo jedan poljubac i setio se ljubavi koju je kćerka spremila unutra.

23.12.2010.

Riječi Gospodara Nebesa i Zemlje

"Dovoljan mi je Allah,nema boga osim Njega,samo se uzdam u Njega,On je Gospodar Arša Veličanstvenoga "
( Al-Tevba 129)
23.12.2010.

Qur'an

«O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti.» (Kur'an, Mudžadele - 9)
23.12.2010.

Riječi Poslanika Muhammeda salallahu alejhi ve sellem

Abdullah r.a. pripovijeda da je Poslanik a.s. rekao: «Kada se u društvu nađu tri osobe neka se dvojica ne sašaptavaju, zanemarujući trećega dok se ne pomješaju sa još osoba zbog toga što bi to izazvalo zabrinutost one (treće) osobe.» (Fethul-bari - 89)
23.12.2010.

Radost mi je u namazu

Ovaj zivot brzo prodje,
Sve je kratko u prolazu,
A ja nemam drugog puta,
Sreca mi je u namazu.

Sto se radja to umire,
Svako bira svoju stazu,
Ja sam svoju izabrala
Radost mi je u namazu.

Svako ima svoju nadu,
Svako ide ka izlazu,
A ja idem pravim putem,
Nada mi je u namazu.

Istina je samo jedna,
Sve je drugo u prolazu,
Ja Allahu sedzdu cinim,
Sreca mi je u namazu.

23.12.2010.

Dova

Our Allah, give us the right guidance and keep us safe from the evils of our souls .inspire us that we do dhikr to You, and we thank to You and nice to worship to You .Ameen.

Allahu naš, podari nam pravu uputu i sačuvaj nas zala naših nefsova.Nadahni nas da Te zikrimo, i da Ti zahvaljujemo i lijepo ibadet činimo.Amin
23.12.2010.

Ljudi su samo ljudi...

Ljudi su samo ljudi.Oni se mjenjaju,ne moze covjek od 40 godina biti isti kao kad je imao 20 godina..Takav je zivot,neko se promjeni na bolje neko nagore,a neko i ne dozivi da bi mogao da se promjeni..Ne treba vjerovati muskarcu ili zeni koji kaze da je isti kao nekada dok je bio mladji....covjek se kolko tolko promjeni,na bilo koji nacin....

23.12.2010.

Kakav treba biti hafiz?

Hafiz Kur'ana treba se noću prepoznavati po noćnom namazu, dok svijet spava, a danju po postu, kada drugi jedu. Treba se prepoznavati po tuzi, dok se svi drugi raduju, i po plaču, dok se svi drugi smiju. Treba se prepoznavati po šutnji, kad drugi ljudi o svemu pričaju, i po bogobojaznosti, dok drugi ne zaziru od grijeha.Hafiz Kur'ana treba biti smiren, milostiv, mudar, s izrazom tuge na licu i suzom u oku. Ne treba biti grub, štur, grlat, nemaran, oštar i brbljiv. (Ahmed ibn Hanbel u djelu Ez-Zuhd, 162)
23.12.2010.

Ajet

" O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki covjek gleda sta je za sutra pripremio "(El - Hasr,18.)
23.12.2010.

ZAVIDE TI SESTRO

Znaš da si nekim ljudima glavna tema,
al kad se u tegobi nađu, tebe se sjete.
...Jer ono sto ti imaš, njihova žena nema,
pa bi tad možda tebi da prilete.

S koliko te samo ružnih riječi gađaju,
a ti si primjer sabura i mira.
O tvojoj ''nesreći'' lažno nagađaju,
jer tvoj ih moral žestoko dira.

Ne mijenjaj ništa zbog želja pustih,
jer ti si dragulj u školjci skriven.
Boje se tvojih koraka čvrstih,
tugom je njihov život preliven.


Allah ti je darovao krunu islama,
ukras si lijepi, ali bez fitne.
Tvoj ponos svakog grješnika slama,
ali su spletke šejtana sitne.

Tvoj te Gospodar od spletki štiti,
ne boj se, tvoj je spas u islamu.
Ko god te kudi suze će liti,
umjesto svjetla izabra tamu.

Ne mijenjaj ništa zbog želja pustih,
jer ti si dragulj u školjci skriven.
Boje se tvoj koraka čvrstih,
jer tvoj je život srećom preliven.
22.12.2010.

Hidjab

Mnoge zene ne mogu se lako odluciti za hidjab.Kazu razlog tome je zbog sredine u kojoj zive ili rade,ili roditelji ne podrzavaju,zatim strah da se nece udati,no svaka sestra treba da zna da je to sejatanovih ruku djelo,da bi te o sestro moja,odgovorio od tvoje obaveze pokrivanja odjecom spasa..Zato draga moja,ne dvoumi se mnogo,jer ti si,sestro moja,blagoslovljena hidjabom. 
                                                     By: Islamrose

22.12.2010.

Ljubav u ime Allaha

" Sve što srce voli, ako nije radi Njega zavoljeno, ta ljubav jeste samo teret i patnja. Svako djelo koje nije u Njegovo ime bezvrijedno je i propalo.
22.12.2010.

Težak vakat doš'o je

Ya Allah,Ti olakšaj i pomozi,samo se Tebi molim i Tebi se klanjam,i na tebe se srcem svim oslanjam.Sa suzom,moja dusha Te moli da joj se smilujes,i olaksas...amin
22.12.2010.

Dedždžalovo iskušenje (fitnet)

Iskušenje zvano Dedždžal je najveće iskušenje od vremena kad je Allah dž.š. stvorio Adema a.s. pa do dana Sudnjega. To stoga što će mu Allah dati veličanstvenu moć nadnaravnosti koja će zapanjiti i zateći razum.

Spominje se da će sa njim biti džennet i vatra. Njegov džennet je vatra a njegova vatra je džennet. Sa njim će biti rijeka vode, brdo hljeba, narediće nebu kišu pa će pasti, a zemlji bilje pa će niknuti, slijediće ga zemaljske riznice, putovaće zemljom strahovitom brzinom poput kišnog oblaka nošenog vjetrom... i druga neprirodna dešavanja.

O svemu tome govore vjerodostojni hadisi od kojih je i onaj koji bilježi Muslim od Huzejfe r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: Dedždžal je ćorav u lijevo oko, kovrdžave kose, sa njim je džennet i džehennem, njegova vatra je džennet a njegov džennet je vatra. (Muslim, 18/60-61)

Također Muslim od Huzjfe bilježi da je Resulullah s.a.v.s. rekao: Znam ja šta će imati Dedždžal, imaće dvije rijeke koje teku, jednu bijelu a drugu rasplamsanu. Ko ugleda jednu od njih neka uđe u onu koju vidi kao vatru, neka se sagne, prodrma glavom i napije se, to je zaista hladna voda. (Muslim,18/61)

U hadisu Nevvas ibn Sem'ana u kojem se spominje Dedždžal, se prenosi da su ashabi rekli: Allahov Poslaniče, koliko će boraviti na zemlji? Četrdeset dana: dan kao godina, dan kao mjesec, dan kao sedmica, a ostali dani poput naših dana. Rekoše: Kojom brzinom će se kretati zemljom? Poput kišnog oblaka nošenog vjetrom, odgovori. Doći će među narod, pozvati ih i oni će mu povjerovati i odazvati mu se, narediće nebesima i kiša će pasti, narediće zemlji i niknuće bilje, vratiće im se stoka sa ispaše na kraju dana nahranjena i sa mnogo mlijeka. Potom će doći narodu i pozvati ih a oni će odbiti njegov poziv pa će on otići od njih. Postaće siromašni bez igdje ičega. Proći će pored ruševine pa će joj reći: Izbaci svoju riznicu blaga pa će ga blago slijediti kao pčele roj. Potom će pozvati mladića punog mladalačke snage, udariće ga sabljom i prepoloviti na dva dijela. Onda će ga ponovo pozvati a on će doći ozarena i nasmijana lica. Muslim, 18/65-66 U Buharijinoj predaji od Ebu Seid el Hudrija r.a. stoji da je ovaj čovjek kojeg će Dedždžal pogubiti od najboljih ili najbolji čovjek. Doći će pred Dedždžala iz Poslanikovog grada, Medine i reći mu: Svjedočim da si ti Dedždžal o kojem nas je obavijestio Resulullah s.a.v.s.. Dedždžal će reći: Kad bih ubio a potom oživio ovog čovjeka da li biste sumnjali u mene? Ne bismo, rekoše. Pa ga ubi a potom oživi a čovjek mu reče: Tako mi Allaha, sad mi je još jasnije ko si ti. Dedždžal će htjeti da ga ponovo ubije, ali neće to moći učiniti. (Buhari, 13/101)

Spomenuli smo predaju Ibn Madže od Ebu Umame el Bahilija r.a. u kojoj Resulullah s.a.v.s. o Dedždžalu kaže: Od njegove smutnje je i to da će reći beduinima (seljacima): Kada bih oživio tvog oca i majku bi li posvjedočio da sam ti ja gospodar? Svakako da bih, reče. Pa će dva šejtana u liku oca i majke progovoriti: O sinko moj, slijedi ga, zaista je on tvoj gospodar.

Molimo Allaha dž.š. da nas pomogne, i utječemo mu se da nas sačuva od iskušenja.

22.12.2010.

Optimist

''Budi optimista..,optimist noću gleda u nebo i vidi toplinu Mjeseca,a pesimist gleda u nebo i vidi surovost tame.''
22.12.2010.

Hadis

Imaj na umu da vjernik može da pretrpi glad,da pretrpi bojkot, i mnoge druge zivotne nedaće.Medjutim,vjernik ne može živjeti ponižen.Uzvišeni Allah kaže''A snaga je u Allaha i Poslanika njegova i u vjernika,ali licemjeri neće da znaju (El-Munafikun,8)
22.12.2010.

"Pjevam ti s ljubavlju"

''Bio sam na jednom od putovanja u sjevernom dijelu Saudijske Arabije (El-Karjat) gdje sam održao predavanje, a nakon predavanja sam se zaputio ka njenom južnom dijelu (Sekaka) gdje sam takođe održao predavanje pod naslovom''Elhanu ve Ešdžanu''-Uljepšani glasovi i  žalost'', a koje je posvećeno muzici i pjevanju.

Nakon predavanja došao mi je čovjek kojeg je predavanje veoma dirnulo, jedanestogodišnjim dječakom, te mi reče:''Putujući iz El-Karjata sa svojim sinom  na ovo predavanje prošao sam pored jezovite saobraćajne nesreće, odnosno strašnog prizora koji je zadesio automobil u kojem su bila dvojica mladića.

Automobil se prevrnuo nekoliko puta prije nego su tijela mladića doslovno izletjela kroz prozore automobila prevrtajući se i preturajući da bi postali nepomična gomila potpuno pocijepane i rastrgane odjeće.

Ja sam bio prvi koji je došao do mjesta nesreće, te sam odmah pozvao hitnu pomoć, ovo mi nije  prvi put da vidim prizore saobraćajne nesreće ili mrtve osobe, tako da sam se na te prizore već navikao.

Svoj pogled sam od prvog trenutka usmjerio ka njihovoj odjeći koja je bila na njima, te izgledu njihovih frizura, te sam odmah spoznao zašto su dospjeli na ovo mjesto i doživjeli ovo što ih je pogodilo''la havle vela kuvvete illa billah'', i neka se Allah smiluje njima i nama.

Zatim sam se usmjerio ka njihovim tijelima da im pružim bilo kakav vid pomoći.

 

Prvi do kojeg sam došao, ležao je na stomaku, a lice mu je bilo potpuno umazano i uvaljano u prašinu.

Njegovo tijelo je bilo vrelo, ne znam da li je još uvijek živ, pantalone i kašulja su bile gotovo potpuno pocijepane.

Prašina se je pomiješala sa krvlju koja je natopila njegovu odjeću, cijelo tijelo je bilo u otvorenim ranama, čak i prsti nisu bili sačuvani rana i krvi.

Okrenuo sam ga na leđa, i ugledao užasan prizor; njegovo lice je bilo potpuno rastrgano, na njemu gotovo da nije ostao komadić mesa osim dijela gornje usne na kojem su ostale poneke dlačice brkova.

Prodrmao sam ga, međutim već je bio mrtav.

Potrčao sam ka drugom, također okrenutom licem ka tlu koje je oko njega bilo potpuno natopljeno krvlju, a odjeća mu je postala potpuno crvena, kosti njegova tijela su prodrle kroz meso i postale vidne.

Po svemu sudeći najjači udarac je dobio u glavu jer je njegova lobanja bila raspolovljena a iz nje je curio mozak.

Nisam mogao podnijeti taj prizor, sjetio sam se da je sa mnom moj sin, okrenuo sam se da vidim gdje je i ugledao ga kako razgoračenim očima posmatra prizor.

Stao sam pred njega i svojim tijelom mu zaklonuo užasnu scenu.

Bacio sam pogled na njegove lične stvari, koje su bile razbacane oko njegova tijela.

Ugledao sam njegovu putnu ispravu, novčanik sa novcem i kutija cigareta, sve ovo me nije usrećilo jer sam isčekivao da ću među njegovim stvarima ugledati Kur'an ili misvak (nešto što ukazuje na praktikovanje islama).

Vratio sam pogled ka njegovoj glavi i samo jedan pedalj od glave ugledah audio kasetu koja je ležala na zemlji.

Pognuo sam glavu pokušavajući pročitati naslov kasete, međutim, nisam uspio pročitati, jer je na kasetu pao dio mozga iz njegove glave prekrivši natpis.

Bodrio sam samog sebe da ustrajem te sam rukom uzeo kasetu i podigao je, a zatim sam uzeo kamen sa zemlje i njime uklonio dio mozga koji se razmazao po kaseti.

Nakon tog postupka, uvidio sam da se radi o kaseti koja sadrži pjesme i muziku i koja nosi naslov:

'Pjevam ti sa ljubavlju''

Međutim, opazio sam da je kotur izvučen iz kasete a vrpca kasete je razvučena i kao da je za nešto zakačena, povezana i spojena. Pratio sam pogledom vrpcu kasete da otkrijem čime je spojena. Tragom vrpce pogled mi je došao do auto-kasetofona koji je bio na zemlji, izvan automobila.

Tokom silnog udara i prevrtanja automobila, kasetofon je ispao iz svog ležišta, te pao na zemlju, a prilikom samog udara o zemlju iz kasetofona je ispala kaseta i pala kod same glave ovog mladića, iz čije se je lobanje otrgao dio mozga i pao na kasetu i to na onaj dio na kojem je bilo napisano:

''Pjevam ti sa ljubavlju'',

baš ovako je bilo, tako mi Allaha.

 

Čovjek će biti proživljen u stanju na kojem je umro.

 Ubrzo su se počeli ljudi okupljati oko nas, svi su zastajali sa automobilima na mjestu nesreće da vide tragičan završetak. Stigla je hitna pomoć, doktor ih je žurno pregledao a zatim je njihova tijela prekrio bijelim plahtama, što je bio dokaz da su njihove duše uzdignute ka nebesima, ali ne znam hoće li im se vrata nebesa otvoriti i hoće li biti obradovani ugodnim mirisom''rejhanom'', ili će im duše biti bačene sa nebesa te će ih ptice rastrgati ili će ih vjetar odnijeti u nedogled ?

Vozač hitne pomoći i njegovi saradnici su  prenosili mrtva tijela ka kombiju, a ja sam počeo da prikupljam u najlonsku kesu njihove razbacane lične stvari: novčanik, ručni sat, foto-aparat...

I dok sam prikupljao njihove lične stvari pronašao sam zalijepljenu kovertu na kojoj je pisalo:''Uručiti u ruke Ebu Muhammedu'', također su bile napisane još neke riječi, koje ne želim da spomenem.

Dio koverte je bio pocijepan, vjerovatno prilikom udara o zemlju.

Pogledao sam u unutrašnjost koverte i ugledao mnoštvo fotografija koje sam izvukao i zapanio se....

Na svakoj fotografiji su bile fotografisane potpuno nage žene, bez odjeće na sebi a broj fotografija je iznosio preko pedeset.

Pokušavao sam te slike sakriti od pogleda ljudi oko mene prikrivajući sramotu i nesramno djelo ovih momaka. Zamislio sam se za trenutak i rekao:''Ovo je sramota dunjaluka za koju zna samo mali broj ljudi, ali kako će im biti na ahiretu kada će ova sramota biti obznanjena pred svim stvorenjima, od prvog do posljednjeg, uz prisutnost silnog straha i jezovitih događaja propraćenih podjelom listova na kojim će biti napisana dobra i loša djela.

 

Allahu moj, pokri naše sramote.

 Šta bi to naštetilo ovoj dvojici momaka ukoliko bi bili pokorni Allahu, koji ih je zadužio obavljanjem namaza i ostalim obaveznim radnjama, a sa druge strane naredio im je da se klone zabranjenih stvari i radnji, a u izvršavanju  spomenutog se ne ogleda neki naročiti napor i teškoća.

Ono što je zabranjeno je malobrojno i uopšte ne bi naštetilo robu ukoliko to ostavi pokoravajući se Vladaru, a sa druge strane će pridobiti Njegovo zadovoljstvo te da bi ga kao takvog uveo u Džennet.


dr. Muhammed A'rifi

Prijevod sa arapskog jezika: Muhiddin Halilović,prof.

22.12.2010.

Al Baqara

Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude,kiša koju Allah pušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova,oblaci koji između neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.
(Kur'an / Al-Baqara 164)

22.12.2010.

Hadis

Allahov Poslanik, s.a.v.s.,kaze:Nece covjek vjerovati potpunim imanom sve dok ne ostavi laz u sali i prepirku,pa makar bio u pravu. (AHMED)
21.12.2010.

Prijatelj

Ako je tvoj prijatelj iznad tebe po položaju, iskazuj mu poštovanje; ako ste u istom rangu, obraćaj mu se s iskrenošću; ako je u društvu na nižem položaju od tebe, pokazuj prema njemu milost i razumijevanje.Ako ti je prijatelj učenjak-budi mu na usluzi; ako je neznalica-usmjeravaj ga i mudro vodi; ako je ...imućan-neka skromnost bude znakom vašega druženja, a ako je siromašan-budi prema njemu velikodušan i darežljiv.
21.12.2010.

Izreka

Najbolji pokazatelj nečijeg karaktera je kako se osoba ponaša prema ljudima od kojih nema nikakve koristi i prema onima koji mu ne mogu nikako uzvratiti...
21.12.2010.

Robovati Allahu je sloboda

Robovati Tebi je sloboda ! Ti si meni dovoljan i divan li si Ti pomagač i zaštitnik!
21.12.2010.

Izreka

U pametna čovjeka jezik je iza srca, pa kad hoće nešto reći, on najprije dobro razmisli.Ako će to korisno biti, onda kaže; u protivnom,
šuti. A u neznalice je srce iza jezika. On govori kad god mu se prohtije uopće ne razmišljajući.
21.12.2010.

Hadis

"Poslije poboznosti i bogobojaznosti muslimanu nije nista korisnije dato kao dobra zena: kada joj muz nesto naredi, ona to izvrsi: kada je pogleda, ona ga svojim pogledom razveseli i raspolozi; ako je za neku stvar zakune, ona to izvrsi; ako cuva svoje postenje i muzevu imovinu kada je on odsutan." (Ibn Madze)

21.12.2010.

Zahvali supruzi

Pohvali suprugu kada uradi neki posao koji zaslužuje pohvalu. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘‘Ko ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje ni Allahu.“ (Hadis bilježi Tirmizi)

21.12.2010.

Ne povodi se za onim što ne znaš

Kaže šejh Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao: „Allah je čovjeku podario srce, koje mu služi za spoznaju stvari, kao što mu je stvorio oko pomoću kojeg posmatra svijet oko sebe, sluh kojim sluša zvukove oko sebe. Allah mu je podario udove i svaki od njih ima posebnu ulogu i funkciju, ruke mu služe za dohvaćanje, noge za kretanje, jezik za komunikaciju, usta za kušanje okusa, nos za raspoznavanje mirisa i ostali vanjski i unutarnji organi, svi oni imaju svoju ulogu. Srce je poglavar ostalim dijelovima tijela. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „U čovjekovom tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav čitavo tijelo je zdravo, a ako je on pokvaren čitavo tijelo osjeća nesanicu, zaista je to srce“. (Buharija, 52; Muslim, 1599.)

Uz Allahovu dozvolu i dopuštenje navest ćemo neke od pouka iz 36. ajeta sure El-Isra' u kojem Uzvišeni Allah kaže, kako stoji u prijevodu značenja: „Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati“

Prva poruka: Ovaj ajet je nastavak prethodnih ajeta u kojima Allah naređuje tri stvari. Naređuje da se ne ubija bespravno, naređuje udaljavanje od imetka siročadi i naređuje da se ispravno vaga na litru i kantaru, a zatim u ovom ajetu i ajetima koji slijede zabranjuje tri stvari, zabranjuje da se čovjek povodi za onim što ne zna, zabranjuje da se po zemlji hoda oholo i nadmeno i zabranjuje da Mu se čini širk.

Druga poruka: U riječima 'ne povodi se za onim što ne znaš' je poziv čovjeku da se ne povodi za onim što ne zna, šta više na njemu je da dobro provjeri i ustvrdi ono što radi, govori ili prenosi. Preispitivanje u svim stvarima ukazuje na lijepo vladanje kod dotične osobe. Ono je jedan od najvećih razloga koji čovjeka vodi do istine i onoga što je ispravno. Zahvaljujući preispitivanju, čovjek će uz Allahovu pomoć izbjeći uzroke kajanja i propasti.

Treća  poruka: Riječi 'za onim što ne znaš' su općeg karaktera i obuhvataju sve sfere čovjekovog života. Zbog toga je na čovjeku obaveza da kontroliše sve svoje postupke. On ne donosi sud bez znanja, ne gradi uvjerenja osim na ispravnom znanju i ništa ne radi bez znanja. Allah voli govor koji je potkrijepljen znanjem i pravednošću, a prezire nepravedan govor i govor bez znanja. Kaže Allah: „Reci: 'Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.'“ (Prijevod značenja El-A'raf, 33.) Allah naređuje pravednost, pa, makar se radilo i o muslimanskim neprijateljima. Kaže Allah: „Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti.“ (Prijevod značenja El-Ma'ida, 8.)

Četvrta  poruka: Riječi 'ne povodi se' došle su u kontekstu  negacije i u ovom ajetu upućuju na zabranu.

Peta  poruka:  'I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati' ova rečenica je došla u obliku uzročnog objašnjenja, čije je značenje: ostavi ono što ti je zabranjeno, jer ti je Uzvišeni Allah podario sluh, vid i razum da bi Mu bio zahvalan. Allah te iskušava putem blagodati  za koje ćeš na Sudnjem Danu biti pitan, zato nemoj Allahove blagodati koristiti za činjenje grijeha. Kaže Allah: „Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.“ (Prijevod značenja En-Nahl, 78.)

Šesta  poruka: Allah prvo spominje sluh, zatim vid, dok na posljednjem mjestu spominje srce koje je posljednja stanica ostalih čula. Sluh i vid su  prozori i putevi kojima do srca stižu sve korisne i štetne stvari. Ono što oko vidi odražava se na srce, kao što su zabranjeni pogledi i drugo, zatim što uho čuje od dobra i zla odražava se na srce. Stvari navedene u ajetu poredane su od  manje ka višoj vrijednosti, a Allah najbolje zna.

Sedma  poruka: Allah zajedno sa sluhom i vidom spominje srce, što jasno upućuje da će čovjek biti pitan za djela srca, kao što će biti pitan za ono što vidi i čuje. U djela srca se ubraja tevhid za koji će čovjek biti nagrađen, zatim širk za koji će čovjek vječno boraviti u vatri i mnogobrojna druga djela, kao što su: ubjeđenje, zadovoljstvo, oslonac na Allaha, ljubav, mržnja, zavist itd.

Osma  poruka:  Kaže šejh Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao: „Allah je čovjeku podario srce, koje mu služi za spoznaju stvari, kao što mu je stvorio oko pomoću kojeg posmatra svijet oko sebe, sluh kojim sluša zvukove oko sebe. Allah mu je podario udove i svaki od njih ima posebnu ulogu i funkciju, ruke mu služe za dohvaćanje, noge za kretanje, jezik za komunikaciju, usta za kušanje okusa, nos za raspoznavanje mirisa i ostali vanjski i unutarnji organi, svi oni imaju svoju ulogu. Srce je poglavar ostalim dijelovima tijela. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „U čovjekovom tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav čitavo tijelo je zdravo, a ako je on pokvaren čitavo tijelo osjeća nesanicu, zaista je to srce“. (Buharija, 52; Muslim, 1599.)

Deveta  poruka:  Riječi Uzvišenog Allaha: 'za sve to će se, zaista, odgovarati' imaju metaforično značenje tj., čovjek će biti pitan za postupke svojih očiju, ušiju i srca. Zato se i kaže bit ćeš pitan za svoje postupke. Kaže Uzvišeni Allah: „Na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili.“ (Prijevod značenja En-Nur, 24.)

Deseta  poruka: Kada se zna da će čovjek biti pitan za sluh, vid i razum, na njemu je da stalno kontroliše svoju dušu i da je preispituje. On će biti pitan za svaki postupak svojih organa. Da li su ti postupci korisni i da li približavaju Uzvišenom Allahu ili su štetni i usmjereni u nepokornosti prema Allahu? Zato se čovjek mora truditi da svoje organe sačuva od onoga što je štetno, kako bi, kada bude o njima pitan, imao jasan odgovor. Onaj ko svoje organe koristi u pokornosti Allahu, taj ih je sačuvao i osigurao im je neprestano uživanje, dok onaj ko ih koristi u nepokornosti Allahu, taj ih je upropastio i odveo do žestoke patnje, da nas Allah sačuva toga. Amin!

Jedanaesta  poruka: Ajet u sebi sadrži jednu od društveno-odgojnih vrijednosti koja islamski Ummet spašava od propasti. Onaj ko ne vodi računa o svom sluhu, vidu i razumu, nego ih prepusti griješenju, takav doprinosi kvarenju Ummeta, kvarenjem akaidskih i moralnih vrijednosti i uzrokuje kidanje međuljudskih odnosa zbog rasprostranjenosti lošeg govora  među ljudima. Kaže šejh Ibn Tejmije: „Organi spomenuti u ajetu predstavljaju osnovu putem koje čovjek dolazi do znanja i spoznaje, koja ga čini različitim od ostalih stvorenja,i putem njih čovjek razlikuje ono što voli od onoga što mrzi, putem njih razlikuje dobročinitelje od onih koji to nisu i drugo. Kaže Uzvišeni Allah: „Mi smo za džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni pameti imaju – a njima ne shvaćaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni“ (Prijevod značenja El-A'raf, 179.)

Dvanaesta  poruka: Iako se u ajetu spominje sluh, vid i razum, to ne znači da će čovjek biti pitan jedino za djela ova tri organa, naprotiv ,čovjek će biti pitan za sve svoje postupke u koje potpadaju djela svih organa.

Trinaesta  poruka: Allah u ajetu spominje sluh, vid i razum, zbog toga što se najveća opasnost krije u njima, te zbog toga što zahvaljujući njima čovjek dolazi do korisnog znanja i spoznaje i zahvaljujući njima se razlikuje od ostalih (životinjskih) bića.

21.12.2010.

Zašto?

Zašto je ljubav prema ovom svijetu toliko obuzela većinu ljudi? Kao da je smrt propisana samo za druge, kao da je držanje do propisa obavezno samo za druge. Daleko od toga, daleko od toga. Zašto nove generacije ne prime lekciju od onih prošlih? Kur'an se ne menja, isti je oduvijek i zauvijek!
21.12.2010.

Liječenje nesuglasica sa ženom

Ima muževa koji liječe nesuglasice sa svojom ženom emocionalno, sa srdžbom ili vrijeđanjem žene ili brzim obznanjivanjem razvoda braka zanemarujući postepene vaspitne korake koje je propisao islam za korist porodice i vraćanje atmosfere milosti, ljubavi i mira u bračni život.
Ovakvi postupci nekad prouzrokuju podizanje tenzija koje dugo mogu potrajati. A ovo sve ima velike posljedice na čitavu porodicu iako muž prizna grešku a naročito kada sebi predstavi stvarnost razvoda i ono što njime se dešava porodici.
U otklanjanju bračnih svađa islam se oslanja na imansku svijest i moralno vaspitanje. Tako islam određuje postepene vaspitne korake na koje obavezuje muškarca i ženu što im garantuje spašenost porodice, njemu smirenost i štiti njenu čast i ugled. Uzima se u obzir čovjecija psiha, njegova razlika u razmišljanju, želji, požudi i neizvršavanju međusobnih obaveza ili zanemarivanja traženog bračnog suživota. Dakle, liječenje nesuglasica i svađa se radi postepeno praktičnim metodama. Ovo je potrebno da bi se spriječilo da se supružnici jedno prema drugom odnose srdito ili nadmeno i to sve ima za cilj da se porodična tvrdava ne ruši.

Savjetovanje supruge

Jedna od praktičnih metoda u liječenju bračnih nesuglasica je svakako metoda lijepog savjetovanja supruge od strane njenog muža.
Sa lijepim načinom savjetovanja, sa blagom riječju, naredivanjem dobra, podsjecanjem na njene bračne obaveze izazivajuci u njoj strah od Allaha subhanehu ve te ala u tajnosti i javnosti mužu može postici mnogo toga. Ova metoda uključuje i to da muž s vremena na vrijeme, blago, nježno, milosrdno, daleko od oholosti, prezira savjetuje svoju suprugu. Sa Allahovom pomoći mogu se otkloniti nesuglasice i mimoilaženja upotrebom ovog usmenog sredstva tako da  se povrati sloga i smirenost izmedu muža i njegove druge. Ovako razborit muž pribjegava postepenom metodu kako bi se spoznala nastala greška, ispravila mudro, daleko od metoda gruboće i uznemiravanja.
U Kur’anu Allah Uzvišeni nas obavještava: “O vjernici bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (Prevod značenja, El-Ahzab, 70-71)
“S njima (ženama) lijepo živite!” (Prevod značenja, En-Nisa, 19)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepse ponasa, a najbolji medu vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.” (Tirmizi, hasen, sahih)
Ebu-Hurejre, radijallahu anhu prenosi da je Allahov Poslanik, sallalalhu alejhi ve sellem, rekao: “Primite moju oporuku da ženama činite dobro! Zaista je žena stvorena od rebra a najveća krivina rebra je baš njegov najviši dio; pa ako ga pokušaš ispraviti slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš, osta krivo. Zato jedni drugima preporučujte da ženama dobro čine!” (Muttefekun alejhi) A u drugom rivajetu stoji: “žena je kao rebro, ako ga htjedneš ispraviti, slomit ćeš ga, a ako se koristiš njime, ono će ti koristiti, iako je krivo.” (Muttefekun alejhi)

21.12.2010.

I love Allah ♥

Ako mi je nesto Allah odredio,ne moze meni to niko oduzeti,
a ako mi je Allah zabranio i nije meni namenio,ne moze to moje biti...
a On zna sta je najbolje za nas,pa neka je hvaljen i slavljen On
I LOVE ALLAH ♥

21.12.2010.

Sine,ipak sam ja tvoja mati..

Nakon dugog izbjegavanja i odugovlačenja, sine, tvoja... jadna mati ti šalje ovo pismo. Napisala ga je u više navrata jer su je suze prekidale. Ali, zaustavila je suze, a srce joj je zadrhtalo pa je napisala: Sine moj, nakon ovog dugog života vidim da si odrastao čovjek savršenog razuma, odreðenih emocija. Moje pravo kod tebe je da pročitaš ovaj papirić, a ako hoćeš, možeš ga nakon toga pocijepati isto onako kao što si pocijepao moje srce u djeliće.

Prije dvadeset i pet godina, sine moj, najsretniji dan u mom životu bio je kada mi je doktorica rekla da sam trudna. Sine moj, majke dobro znaju značenje ovih riječi. One su pomiješane sa radošću, veseljem i početkom tegoba, slabosti i psihičkih i fizičkih promjena. Nakon ove radosne vijesti ja sam te nosila devet mjeseci u svom stomaku. Ustajala sam teško, spavala isprekidano, teško sam mogla jesti, a još teže disati. Meðutim, sve to nije umanjilo moju ljubav i radost prema tebi. Naprotiv, ljubav prema tebi povećavala se svakim novim danom i sve više i više očekivala sam i željela tvoj dolazak.

Nosila sam te, sine, i prelazila iz slabog u slabije stanje. Bolovi su se povećavali, ali ja bih se radovala tvojim pokretima. Radovala sam se što si postajao sve teži i veći, iako mi je to bio težak teret.

Bila je to dugotrajna patnja nakon koje je došlo jutro iza jedne isto tako mukotrpne noći u kojoj nisam oka sklopila. Te noći mi se tijelo nije smirilo ni na trenutak. Osjećala sam teške i nesnošljive bolove. Obuhvatao me strah i trepet. Stari o kojima jezik ne može govoriti. Bolovi su me savladali do te mjere da više nisam mogla ni plakati. Ispred sebe sam gledala smrt u više navrata. Sve je tako bilo dok ti nisi došao na ovaj svijet pa su se moje suze pomiješale sa veseljem tvoga plača. Svi moji bolovi su nestali, a rane zacijelile jer sam pored tebe zaboravila na sve muke i bolove. Sagnula sam da te poljubim prije nego te je posula prva kapljica vode.

Sine moj, prolazile su godine tvoga života a ja sam te nosila u svom srcu. Kupala sam te i prala svojim rukama. Moje krilo bilo je za tebe postelja. Moja prsa bila su izvor tvoje hrane. Noćima sam bila budna kako bi ti spavao. Danju sam se patila da bi ti bio sretan. Moja najveća želja bila je da vidim tvoj osmijeh. A najviše bi me obradovalo kada bi zatražio od mene da učinim nešto što će tebe razveseliti. To je bio vrhunac moje sreće.

Prolazile su noći i dani a ja sam bila poput poslušne sluškinje koja je stalno radila. Poput dojilje koja nije prestajala dojiti. Radila sam bez odmora. Molila sam za tvoje dobro i uspjeh i nisam to zaboravljala. Pratila sam tvoj napredak svakog dana sve dok nisi odrastao u mladića. Na tebi su se pojavili znakovi odraslog muškarca. Ja sam opet pohitala na sve strane da ti pronaðem ženu koju si ti želio.

Došao je dan tvog vjenčanja, približio se trenutak tvoje svadbe. Moje srce se cijepalo, a suze su mi potekle. Radovala sam se tvom ponovnom životu. Ali mi je bilo žao što ćeš se rastaviti od mene. Prolazili su teški trenuci i spore minute. Nakon toga nisi više bio moj sin nego neko drugi, jer te ja nisam takvog poznavala. Nestao je tvoj osmijeh, tvoj glas je utihnuo, lice ti se smrklo. Odbacio si me i zaboravio si na moje pravo. Prolazili su dani a ja sam pratila kada ćeš se pojaviti ili kada ću čuti tvoj glas. Meðutim, dani su jedan za drugim prolazili a ti se nisi javljao. često sam gledala prema vratima, ali ti se nisi pojavljivao. Kada bih čula zvono telefona, ja bih zadrhtala. Nakon toga počela sam umišljati da telefon zvoni. Evo noći čija se tama spustila, dani su postali dugi, ali ja te nisam vidjela niti glasa tvoga čula. A ti si zaboravio na onu koja ti je najbolje u životu služila.

Sine moj, ja ne tražim osim ono najmanje. Podari mi u svom životu barem mjesto koje imaju tvoji najnebitniji prijatelji. Sine moj, učini me svojom mjesečnom stanicom gdje ću te vidjeti bar na nekoliko minuta.

Sine moj, leða su mi se savila, udovi su mi se iskrivili, bolesti su me shrvale, a bolovi me sve češće posjećuju. Ne mogu da ustanem osim sa poteškoćama, niti da sjedim osim sa tegobama, ali moje srce još uvijek kuca sa osjećajem ljubavi prema tebi.

Kada bih te neki čovjek počastio jednim danom, ti bi ga pohvalio za njegovo dobro djelo i lijep odnos. Tvoja majka ti je učila dobro koje ti ne vidiš dobrim, niti smatraš da možeš da se zahvališ za njega. Ona te je služila godinama i godinama te pazila. Gdje nagrada i obaveza prema njoj? Zar te je do te mjere dovela tvrdokornost?

Sine moj, kad god bih saznala da si sretan u životu, to bi povećalo moju radost i sreću. čudila sam se jer ti si bio odgajan mojom rukom. Ali koji sam ja to grijeh počinila da sam ti postala toliki neprijatelj kojeg ne možeš ni da vidiš ili da podneseš da me posjetiš? Da li sam ijednog dana pogriješila u svom odnosu prema tebi?

Podari mi barem mjesto meðu svojim slugama kojima daješ platu svakog mjeseca. Pokloni mi samo dio svoje milosti. A podari mi malo i nagrade. Učini dobro prema meni jer Allah voli dobročinitelje. Sine moj, ja se samo nadam da te vidim i ništa više od toga. Dopusti mi da vidim tvoje smrknuto lice i način na koji se ljutiš.

Sine moj, srce mi se raspalo, suze mi teku, a ti si živ i opskrbljen si. Ljudi još uvijek pričaju o tvom lijepom odgoju, milosti i plemenitosti.

Sine moj, zar te nije navelo srce da se smiluješ jadnoj ženi koju je bolest uništila, a tuga srušila, ženi čije suze neprekidno teku, srce se guši u tuzi, ženi kojoj se kosa u smotuljke umotala, a tijelo našaralo od rana, ženi bez ikoga svog?

Sine moj, evo vrata Dženneta pored tebe su otvorena pa kreni prema njima. Otvori ih sa osmijehom prema mom licu, lijepim pozdravom i radosnim susretom. Nadam se da ću te susresti sa milošću Gospodara moga. ''Roditelj je srednja vrata Dženneta. Ako hoćeš, postavit ću ta vrata ili ću ih čuvati.'' (Bilježi ga imam Ahmed)

Sine moj, ja tebe poznajem iz djetinjstva, poznajem te kad si stasao u mladića. Ti si uvijek tragao za nagradom i sevapima. Ali si danas zaboravio na hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: ''Najdraže djelo Allahu je namaz u njegovo vrijeme, zatim poslušnost roditeljima, zatim džihad na Allahovom putu.'' (Mutefekun alejhi) Evo ti nagrade za koju ne trebaš nekome odsijecati glavu ili udarati ljude po vratovima. Gdje si ti kada su u pitanju najvrednija djela kod Allaha?

Sine moj, ja te upozoravam da ne budeš od onih koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo u ovom hadisu: ''Teško onome, teško onome, teško onome.'' Pa su rekli: ''Kome, Allahov Poslaniče? On reče: ''Onome čiji roditelji kod njega dožive starost, jedan od njih ili oboje, pa ne uðe u Džennet.'' (Bilježi ga Muslim)

Sine moj, ja se neću nikome žaliti, niti ću govoriti o svojoj tuzi, jer ako se podigne iznad nebesa, i ako otvori vrata nebeska, tebe će pogoditi nedaća nepokornosti roditelju. A na onom svijetu znaš da će te pogoditi velika nedaća. Ne, ja to neću učiniti. Sine moj, ti si još uvijek dio moga tijela, miris moga srca i radost moga dunjaluka.

Probudi se, sine! Sijede dlake pojavile su se na tvojoj glavi. Godine će proći a ti ćeš postati otac i ostarit ćeš. Ali, nagrada je shodno djelu. Ti ćeš pisati svom sinu pismo sa suzama isto ovako kao što sam ja tebi ovo napisala. A kod Allaha će se spojiti parničari.

Sine moj, boj se Allaha kada je riječ o tvojoj majci. Budi sa njom jer je Džennet kod njenih nogu. Obriši joj suze, ukloni joj tugu, ali ako hoćeš, onda nakon toga pocijepaj ovo pismo.
Sine moj, ko učini dobro djelo – čini ga sebi, a ko učini loše – učinit će ga protiv sebe.

21.12.2010.

**HADIS***

Prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme rekao: "Pametan je onaj koji strogo vodi računa o svojim postupcima, i radi za život poslije smrti, a slabić je onaj koji slijedi svoje strasti i bezrazložno se nada i pouzdava u Allaha."  Muslim

21.12.2010.

Esselamu Alejkum We Rahmetullahi We Berekatuh...

Molim Allaha Uzvisenog da se okoristimo od ovog blogga,,amin

ehlen we sehlen
<< 12/2010 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031


MOJI LINKOVI

Tebi sedzdu cini moje tijelo i moja dusa a moje srce u Tebe vjeruje. Priznajem ti sve blagodati a i moje grijehe. Prema sebi sam nepravdu ucinio pa mi oprosti jer samo Ti grijehe prastas. Tvojom spremnosti za prastnje uticem ti se od tvoje kazne. Utjecem ti se tvojom miloscu od Tvoje srdzbe. I utjecem se Tebi od Tebe. Nisam u stanju izraziti svoju zahvalnost tebi. Ti si onakav kakav si sam rekao za sebe da si. Svemoguci i Veliki Allahu, molimo Te za milost i oprost... oprosti nam grijehe i na pravi put nas uputi...

AMIN
****


"Ebu Hurejre, potrudi se da imaš lijep ahlak." Ebu Hurejre upita:
"A šta je to Allahov Poslaniče?" o­n reče: "Da održavaš vezu s o­nim
ko je prekinuo s tobom, oprostiš o­nom ko ti je nepravdu nanio i daš o­nome ko
tebi uskraćuje." (Bejheki)


****


Allahov Poslanik, s.a.v.s.,kaze:Nije dozvoljena laz,osim u tri situacije:kada covjek slaze svojoj zeni da bi joj udovoljio,u ratu i laz kojom se ima za cilj pomirenje zavadjenih osoba.. (TIRMIZI i AHMED)


glitter-graphics.com
"Ko se bude cuvao smunjivih stvari, sacuvat ce svoju vjeru i cast"

Čuvanje i bježanje od sudbine ne pomaže, ali uz čvrstu vjeru i iskrenu dovu ima hajra:
"Čuvanje od sudbine neće vam donijeti nikakve koristi, ali dova može koristiti za ono što je bilo i ono što ce biti. Allahovi robovi, obraćajte se Uzvišenom Allahu dovom!"


U oba Sahiha je navedeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mu’min je poput stabljike biljke koju vjetar njiše. Sad je povali, sad je uspravi. Primjer munafika je poput bodljikave žukve, čvrsto stoji na svom izdanku sve dok jedanput ne bude otrgnuta.”

U hadisu od Sa’da ibn Ebi-Vekasa, radijallahu anhu stoji:
“Rekao sam: Allahov Poslaniče, koji ljudi su najviše na iskušenju? Reče: Vjerovjesnici, zatim dobri ljudi, zatim njima sličnij i sličniji. Čovjek biva iskušavan shodno svojoj vjeri. Ako je čvrst u svojoj vjeri, poveća mu se iskušenje, a ako je blage vjere, umanji mu se iskušenje. Neće se iskušenje odvojiti od mu’mina sve dok ne bude hodio po zemlji bez i jednog grijeha.”
(Sahih, Tirmizi Sunen br. 1956, Sahih Sunen od Ibn-Madždže br. 3249, Ahmed u Musnedu br. 1480 i 1554; Sahihul džamias-sagir br. 993, Miskatu mesabih br. 1562 i Sahiha br. 143)

“Bolest je opadanje, opadaju grijesi od bolesnika kao što opada lišće sa drveta.”
(Hadis je sahih a bilježe ga Ahmed i Ibn-Hibban u svom Sahihu, a ima mnogo hadisa koji ga jačaju.)

Tirmizi bilježi hadis kojeg prenosi Enes, radijallahu anhu, u kojem Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista Allah kada zavoli jedan narod stavi ih na kušnju. Pa ko bude zadovoljan, njemu je zadovoljstvo (Allahovo), a ko bude srdit, njemu je srdžba (Allahova).” (Tirmizi 2396; Ibn Madždže 4031; Imam Ahmed ga bilježi 5/427 sličnog značenja sa vjerodostojnim lancem prenosilaca)glitter-graphics.com

Da li su ljudi zadovoljni samnom -NE ZANIMA ME,vazno mi je samo Allahovo zadovoljstvo.....♥

"O ti koji nepravedno postupaš, nepravda se vraća onome ko je čini. Do kada ćeš i dokle žaliti se na nesreće, a zaboravljati blagodati"


♥ ♥ Jedan Allah jedan je,Jedan Allah jedan je, nema vece istine, Laillahe Ilallah♥ ♥


" O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan.(Fatir,15)


Ibn Mes'ud, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao je: "Iskrenost vodi dobroti a dobrota vodi u džennet. Zaista čovjek iskreno govori i radi sve dok kod Allaha konačno bude upisan "siddikom" (potpuno iskrenim vjernikom). A laž zaista vodi u pokvarenost, a pokvarenost i griješenje vode u džehennem. Čovjek koji stalno laže kod Allaha bude upisan teškim lažljivcem".
"Najgori ljudi su o­ni koji tude rijeci prenose i o­ni koji zavadaju o­ne koji se vole." (Ahmed)


Ibn Tejmija, smilovao mu se Allah, je bio proganjan, zatvaran
i mucen. I pored toga, u tamnici u Damasku, u zadnjim trenucima
svoje borbe i patnje, on kaze: "Sta mi mogu moji
neprijatelji kad je dzennet u mojim grudima, ako umrem on je sa
mnom, zatvor je moj hram, moje ubistvo je sehadet, a moje
......izgnanstvo je putovanje."Molim Allaha s.v.t., da nam podari istinsku bogobojaznost, oslonac na Njega
i naposlijetku Njegov rahmet i oprost...amin!!


ஜ══♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ════♥════Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥══ஜ۩۞۩ஜ══♥
'Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.''' (El-En'am, 162.)
۩۞۩ஜ══♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ════♥════Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥══ஜ۩۞۩ஜ


‎"Niko nikome ne može natovariti toliko muke na vrat koliko može čovjek sam sebi."Meša Selimović
glitter-graphics.com

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
57277

Powered by Blogger.ba