ehlen we sehlen Islamrose

>>> Esselamu Aleykum >>>> ‎

16.05.2012.

Vuk i Jare

Jare je stajalo na jednoj  uzvišenoj ravni i ugledalo ispod sebe vuka kako prolazi. Ugledavši vuka,jare ga poče grditi i vrijeđati,a vuk mu reče: " Nisi ti taj koji me grdi i vrijeđa,nego me vrijeđa tvoja pozicija u kojoj se nalaziš!"

16.05.2012.

Zli učenjaci

Ibn Qajjim el- Dževzijje rahimehullahi,kazuje: "Zli učenjaci će sjediti pred vratima Dženneta,pozivat će u njega svojim govorom,a svojim djelima će ljude pozivati u vatru. Kad god pozovu ljude,govorit će: "Priđite Džennetu", a njihova djela će govoriti: " Ne slušajte šta vam govore. Da je ono u što pozivaju hakk(istina),bili bi prvi koji se tome odazivaju. Pretvaraju  se da su oni ti koji upućuju ljude,dok su u stvarnosti kradljivci puteva."

Iz Knjige: " Riznica mudrosti muslimanskih velikana".

Autor: Ibrahim Al-Na'mah

16.05.2012.

Ne sudi brzo ljudima

Ušao je hirurg u bolnicu poslije hitnog poziva da izvrši operaciju nad bolesnikom. Promjenio je svoju odjeću i pripremo se za operaciju. Prije ulaza u operacionu salu ugledao je oca od ovog bolesnika kako hoda tamo-ovamo hodnikom ispred sale. Vidio je da ljut i čim je otac njega vidio počeo je galamiti na njega i ružiti ga zašto kasni, govoreći: “Zar ne razumiješ da je život mog sina u opasnosti?” “Zar nemaš osjećaja odgovornosti?” Doktor se nasmješi i reče: “Izvini nisam bio u bolnici i došao sam odmah čim sam dobio poziv, smiri se i daj mi da odradim svoj posao i uzdaj se na Allaha.”
-”Hoćeš da se smirim? Koliko si bezosjećajan… da je život tvoga sina u pitanju ti bi se smirio? Šta ćeš raditi ako umre tvoj sin?”
Doktor se nasmija i reče: “Reči ću kako je rekao Allah, subhanehu we te’ala: ‘One koje kada ih kakva nevolja zadesi samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti!’ (prevod značenja 2:156)”
Dalje nastavi doktor: “Brate moj doktor ne može da produži život niti da ga skrati. Allah je taj koji daje život i smrt, a na nama je da se trudimo. Tvoj sin je u teškoj situaciji, a ako mu se šta desi, reci ono što sam ja proučio u ajetu. Boj se Allaha i idi u mesdžid klanjaj i dovi Allahu da ti spasi sina”, a otac odgovori: “Lahko je tebi, nisi ti u pitanju!”
Doktor uđe u salu i poče operirati. Nakon nekoliko sati doktor izađe i reče čovjeku: “Hvala Allahu operacija je uspješno prošla, izvini, ali ja žurim, neka ti sestra kaže ostale detalje.”
Otac je pokušavao da pita doktora nekoliko pitanja, ali je ovaj žurio i nije odgovorio. Poslije nekoliko minuta izađe sestra i upitaše je kakav je ovo oholi doktor, nije htio odgovoriti. Sestra poče plakati i reče: “Doktorov sin je preselio jučer i on je pripremao za njega njegov ukop, ali smo ga mi nazvali pa je odmah došao, zato što nemamo drugog hirurga sem njega i sad je žurio da stigne na dženazu svoga sina. On je zaboravio svoju tugu da bi spasio tvoga sina.”

Priredio: Hazem Issa Badareen

Obrada: islam-iman.com

13.05.2012.

Darežljivost Ebu Hanife
Dok su zajedno sjedili,jednog dana je primjetio da je haljina nekome od njegovih poznanika dotrajala i pohabana,pa je,kada su ljudi izašli i on sa njim nasamo ostao,rekao: “Digni ovu sedžadu i uzmi ono što pod njom nađeš”,pa ju je čovjek podigao i pod njom našao hiljadu dirhema. “Uzmi ih i slobodno troši za svoje potrebe”,rekao mu je Ebu Hanife.
“Ali,ja sam imućan čovjek. Allah mi je dao svega i ne trebaju mi”, odgovorio je čovjek,pa mu je Ebu Hanife rekao: ” Ako ti je Allah dao svakojake blagodati,na čemu se kod tebe one mogu primjetiti? Zar nisi čuo da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ‘Allah voli na Svome robu vidjeti tragove Svojih blagodati.’ Zato o sebi moraš voditi računa i pristojno se oblačiti,kako ne bi rastuživao svoga prijatelja.” Koliko je Ebu Hanife bio darežljiv prema drugima,najbolje se vidi po tome da svojoj djeci nikada ne bi ništa kupio,a da najmanje isti toliki iznos ne bi podjelio siromašnoj djeci. kad god bi sebi kupio novu odjeću,siromasima bi podjelio najmanje onoliko koliko ju je platio. Kada bi se god pred njega iznijelo jelo,prvo bi od njega odvadio dva puta više za siromahe i tek tada počeo jesti.

Izvor: “Iz života tabi’ina”

Autor: Dr. Abdurrahman Ra’fat Al-Basha

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

25.03.2012.

Dovoljan mi je Allah,i divan li je On Gospodar!

'' Ja se klanjam samo onome koji me je stvorio, jer ce mi On, doista, na pravi put ukazati,'' ( Az - Zuhruf, 27.)

17.03.2012.

Tekfirovci su lažovi

Autor: Šejh Ahmad Ibn Yahya al-Najmi

www.islam-iman.com - Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao:  “Zasigurno će prolaziti kroz vjeru kao što strijela prolazi kroz svoj plijen. Zatim se nikada više neće povratiti, dok god se strijela ne vratiu tetivu na luku.”

Značenje izraza “prolazit će kroz...” jeste da će napustiti vjeru prelazeći na suprotnu stranu. Haridžije rade upravo to – prolaze kroz vjeru i izlaze iz nje, i ništa im od nje ne ostane. Na osnovu ovoga shvatamo da je islam nedužan i slobodan od ovakve vrste nepromišljenog, nasilnog ponašanja. A upravo to neprihvatanje ovakvih djela od strane islama obeshrabruje i rastužuje počinioce tih zločina. Dakle, njihova djela se odbijaju.

Ljudi koji optužuju selefije – one koji slijede Allahovu Knjigu i Sunnet Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i koji ustraju na putu ashaba – oni koji ih optužuju za bombardiranje u Britaniji i drugim mjestima, za ubijanje ljudi, uništavanje imovine, prolijevanje krvi, izazivanje straha kod ljudi i odbijanje poslušnosti vladama (pod čijom vlašću žive); oni koji optužuju selefije za sve ovo su zapravo oni koji čine ove zločine. Ali oni žele da povežu ove radnje sa nekim drugim; oni su zapravo ljudi iz organizacije el-Qaida, sljedbenici Osame bin Ladena, el- Mes’erija, Sa’da el-Faqiha, i drugih sličnih njima.

Oni svojevoljno i bez ikakvog prava  proglašavaju nevjernikom bilo koga od naroda Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem. Oni tekfire osobu samo zato što je počinila grijeh, a zaista ne postoji niko ko ih ne čini. Ustvari, nedozvoljeno je proglasiti bilo kojeg muslimana nevjernikom, osim kada to uradi Allah, subhanehu we te’ala, onima koji obožavaju nekoga mimo Njega, čineći veliki širk (obožavanje drugih osim ili pored Allaha).

Allah, subhanehu we te’ala, kaže:

“A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti." (Ez-Zumer, 65)

On, subhanehu we te’ala, također kaže:

“A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići.” (El-Mu’minun, 117)

Također kaže: “Zato se, mimo Allaha, ne moli drugom bogu - da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni!” (Eš-Šu’ara, 213)

On, subhanehu we te’ala, također citira Isaa, sina Merjemina (Isusa, sina Marijina), kako govori: "O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.” (El-Maida, 72)

Ovo je stvarnost nevjernika i niko je ne bi trebao izvrtati. Ko god tvrdi nešto drugo osim ovoga je lažov, baš kao i oni koji su opsjednuti tekfirenjem, proglašavanjem nevjernicima one koji vjeruju i obožavaju samo Allaha, one koji obavljaju molitvu i poste. Ovakva vrsta ljudi propagira laž i obmanu i poziva njima. Ovo je prava istina i niko ne bi trebao sumnjati u nju ili pokušati da je ignoriše. A sa Allahom je svaki uspjeh. Neka Allah blagoslovi našeg Poslanika, Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.
04.03.2012.

Abortus u Islamu je HARAM!!

Zabrinuta žena je otišla kod ginekologa i pitala ga: - “Doktore, imam ozbiljan problem, i očajno mi treba tvoja pomoć! Imam bebu koja nije još napunila godinu dana, a ja sam opet trudna! Ne želim da imam djecu tako blizu jedno drugoga!“ Doktor je rekao: - “Dobro i šta želiš od mene sada?“ - „Želim da izvrišite abortus, da okončam ovu trudnoći i računam na vas da ćete mi pomoći!“ Doktor se je zamislio, i nakon podužeg ćutanja je rekao ženi: - „Ja imam za vas jedno bolje rješenje za tvoj problem. Manje je opasno za tebe.“ Ona se nasmješila misleći da će doktor izvršiti abortus. On je nastavio: - “Vidiš, kako bi ti olakšali pa da nemaš dvije male bebe u isto vrijeme o kojima ćeš voditi brigu, hajde da ubijemo ovu bebu koju držiš u rukama! Na ovaj način, čak sebi možeš priuštiti malo odmora dok se ova druga beba rodi. Ako si već naumila da ubiješ jedno dijete, nije ni bitno koje. Ali na ovaj način, neće biti nikakvog rizika za tebe i tvoje zdravlje.“ Žena je počela da vrišti: - „Ne doktore!!! To je strašno!!! Pa to je zločin da ubijem dijete!!!“ - „Slažem se s tobom,“ rekao je doktor, „ali maloprije mi se činilo da je to bila najbolja solucija za tebe.“ Doktor se osmjehnuo jer je shvatio da je ona shvatila poentu. On je uspio da uvjeri ovu majku da nema razlike između ubistva već rođene bebe i one koja je još uvijek u trbuhu. Zločin bi bio isti!

Abortus u islamu je haram!

"Dijete je plod srca i jedan od mirisnih Džennetskih cvjetova." (Tirmizi)

19.12.2011.

Obaveznost traženja dozvole od žene za udaju


Bez obzira kolika su razilaženja kada se radi o starateljstvu nad ženom,njen je staratelj dužan prvo zatražiti mišljenje žene tj. da dobije njenu dozvolu,a zatim da obeća njenu ruku. Naime brak je stalna obaveza i početak zajedničkog života između čovjeka i žene. Taj suživot neće potrajati ukoliko ona nije zadovoljna s tim čovjekom za koga se udala. Zbog toga,Šerijat je zabranio prisiljavanje žene na brak s čovjekom koga ne voli bez obzira da li se radilo o djevici ili već udavanoj ženi. Sklapanje braka bez njene dozvole neispravno je i ona ima pravo tražiti prekid ugovora. Ibn Abbas r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: " Već udavana žena preča je od svog staratelja(tj.njen staratelj ne smije sklopiti brak bez njene dozvole,a to ne znači da ona može sklopiti brak bez dozvole njenog staratelja),da izrazi svoje nezadovoljstvo za sklapanje braka,a od djevice treba tražiti dozvolu da se uda,a njena je dozvola ako bude šutjela kada bude upitana."
(Bilježe ga autori Kutubuss-sitte osim Buharija)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: "Razvedenu ženu ne treba udavati dok se za to ne zatraži njen savjet niti djevicu dok se ne dobije njena dozvola." Ashabi upitaše: " A šta je njena dozvola?" Allahov poslanik a.s. odgovori: "Ako bude šutjela".

Hasna bint Hidam r.a.prenosi da ju je njen otac kao već udavanu ženu bez njene dozvole udao,pa je ona došla kod Allahovog Poslanika a.s.,požalila mu se na to,pa je on poništio taj brak.
(Bilježe autori Kutubuss-sitte,osim Muslima)

Abdullah bin Burejda od svog oca prenosi da je neka djevojka došla kod Allahovog Poslanika a.s.i rekla: " Otac me udao za svog bratića kako bi se izbavio iz siromaštva." Allahov Poslanik a.s. dao joj je pravo da odluči a ona je rekla: " Ja sam prihvatila očevu odluku,ali sam htjela pokazati ženama da očevi nemaju pravo da ih prisliljavaju na udaju." (Bilježi ga Ibn Madždže,a njegovi su prenosioci i oni od kojih Buhari prenosi hadise koje je zabilježio u svom Sahihu)


Izvor: "Fikhus-Sunnah"

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq
08.12.2011.

Ezan i ikamet za propuštene namaze

                                                                                                  

Ko prespava ili zaboravi namaz dužan je proučiti ezan i ikamet kada ga bude naklanjavao. U Ebu Davudovoj predaji je došlo o tome kako su Poslanik, s.a.v.s., i ashabi spavali sve do nakon izlaska sunca kaže se da je on naredio Bilalu da uči ezan i ikamet prije namaza. Ako ima više propuštenih namaza, preporučeno je da se prouči ezan i ikamet za prvi namaz, a da se za ostale namaze uči samo ikamet.

El-Esrem kaže: "Čuo sam da su Ebu Abdullaha pitali o učenju ezana prilikom naklanjavanja namaza. On navede hadis koji Hušejm prenosi od Ebu Ez-Zubejra, on od Nafia ibn Džubejra, koji putem Ebu Ubejda ibn Abdullaha od njegovog oca prenosi, a u kojem stoji da su mnogobošci okupirali Allahovog Poslanika, s.a.v.s., od četiri namaza na dan bitke na Hendeku, tako da je prošao veliki dio noći. On naredi Bilalu da prouči ezan i ikamet za podne-namaz. Zatim mu naredi da prouči ikamet, pa klanja ikindiju. Zatim mu reče da prouči ikamet, pa klanja akšam. Zatim mu reče da prouči ikamet, pa klanja jaciju. Potom mu reče da prouči ikamet, pa klanja jaciju."


 

Izvor: "Fikhus-Sunnah"

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

                 
08.12.2011.

Farbanje sijede kose crvenom,žutom,ili nekom drugom kanom

Dokaz za to jeste hadis: Ebu Hurejre r.a. veli da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Židovi i kršćani se ne farbaju,zato se razlikujte od njih!"
(Bilježe ga autori Kuttubus-sitte)

Također kao dokaz možemo spomenuti hadis: Ebu Zerr r.a,veli da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Najljepše čime ste promjenili sijedu kosu jeste kana i indigov list."
(Bilježe ga autori Kuttubus-sitte,osim Ibn Madždže.Kana je tropska biljka za bojenje kose a indigo je indijski list tamne boje)

Postoje dokazi koji ukazuju da je farbanje pokuđeno.Međutim,sve se to vraća na običaj podneblja u kojem se nalazimo. Neki ashabi smatrali su da je bolje ne farbati kosu,dok su drugi tvrdili da je bolje farbati. Neki su farbali u žuto,neki kanom,indigom,ili šafranom,a neki su farbali čak i u crno. Hafiz u svome djelu El-Feth prenosi da je Ibn Šihab ez-Zuhri rekao: " Dok nam je lice bilo mladoliko i utegnuto,farbali smo se u crno.Međutim kad su nam se bore ukazale  i zubi počeli ispadati,nismo to više radili." Što se tiče hadisa u kojem se prenosi da je Džabir r.a.rekao: "Doveden je Ebu Kuhafa(Ebu Bekrov otac) na dan osvajanja Mekke. Bio je potpuno sijed,te je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: " Vodite ga njegovoj ženi neka ga ofarba u neku boju,samo neka to ne bude crna!"
Hadis je bio specifičan za Ebu Kuhafu i ne može se uzeti kao generalno pravilo.Osim toga,ne dolikuje starcu kao što je Ebu Kuhafa,koji je potpuno osijedio da se farba u crno!


Izvor: "Fikhus-Sunnah"

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq


Stariji postovi

ehlen we sehlen
<< 05/2012 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


MOJI LINKOVI

Tebi sedzdu cini moje tijelo i moja dusa a moje srce u Tebe vjeruje. Priznajem ti sve blagodati a i moje grijehe. Prema sebi sam nepravdu ucinio pa mi oprosti jer samo Ti grijehe prastas. Tvojom spremnosti za prastnje uticem ti se od tvoje kazne. Utjecem ti se tvojom miloscu od Tvoje srdzbe. I utjecem se Tebi od Tebe. Nisam u stanju izraziti svoju zahvalnost tebi. Ti si onakav kakav si sam rekao za sebe da si. Svemoguci i Veliki Allahu, molimo Te za milost i oprost... oprosti nam grijehe i na pravi put nas uputi...

AMIN
****


"Ebu Hurejre, potrudi se da imaš lijep ahlak." Ebu Hurejre upita:
"A šta je to Allahov Poslaniče?" o­n reče: "Da održavaš vezu s o­nim
ko je prekinuo s tobom, oprostiš o­nom ko ti je nepravdu nanio i daš o­nome ko
tebi uskraćuje." (Bejheki)


****


Allahov Poslanik, s.a.v.s.,kaze:Nije dozvoljena laz,osim u tri situacije:kada covjek slaze svojoj zeni da bi joj udovoljio,u ratu i laz kojom se ima za cilj pomirenje zavadjenih osoba.. (TIRMIZI i AHMED)


glitter-graphics.com
"Ko se bude cuvao smunjivih stvari, sacuvat ce svoju vjeru i cast"

Čuvanje i bježanje od sudbine ne pomaže, ali uz čvrstu vjeru i iskrenu dovu ima hajra:
"Čuvanje od sudbine neće vam donijeti nikakve koristi, ali dova može koristiti za ono što je bilo i ono što ce biti. Allahovi robovi, obraćajte se Uzvišenom Allahu dovom!"


U oba Sahiha je navedeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mu’min je poput stabljike biljke koju vjetar njiše. Sad je povali, sad je uspravi. Primjer munafika je poput bodljikave žukve, čvrsto stoji na svom izdanku sve dok jedanput ne bude otrgnuta.”

U hadisu od Sa’da ibn Ebi-Vekasa, radijallahu anhu stoji:
“Rekao sam: Allahov Poslaniče, koji ljudi su najviše na iskušenju? Reče: Vjerovjesnici, zatim dobri ljudi, zatim njima sličnij i sličniji. Čovjek biva iskušavan shodno svojoj vjeri. Ako je čvrst u svojoj vjeri, poveća mu se iskušenje, a ako je blage vjere, umanji mu se iskušenje. Neće se iskušenje odvojiti od mu’mina sve dok ne bude hodio po zemlji bez i jednog grijeha.”
(Sahih, Tirmizi Sunen br. 1956, Sahih Sunen od Ibn-Madždže br. 3249, Ahmed u Musnedu br. 1480 i 1554; Sahihul džamias-sagir br. 993, Miskatu mesabih br. 1562 i Sahiha br. 143)

“Bolest je opadanje, opadaju grijesi od bolesnika kao što opada lišće sa drveta.”
(Hadis je sahih a bilježe ga Ahmed i Ibn-Hibban u svom Sahihu, a ima mnogo hadisa koji ga jačaju.)

Tirmizi bilježi hadis kojeg prenosi Enes, radijallahu anhu, u kojem Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Zaista Allah kada zavoli jedan narod stavi ih na kušnju. Pa ko bude zadovoljan, njemu je zadovoljstvo (Allahovo), a ko bude srdit, njemu je srdžba (Allahova).” (Tirmizi 2396; Ibn Madždže 4031; Imam Ahmed ga bilježi 5/427 sličnog značenja sa vjerodostojnim lancem prenosilaca)glitter-graphics.com

Da li su ljudi zadovoljni samnom -NE ZANIMA ME,vazno mi je samo Allahovo zadovoljstvo.....♥

"O ti koji nepravedno postupaš, nepravda se vraća onome ko je čini. Do kada ćeš i dokle žaliti se na nesreće, a zaboravljati blagodati"


♥ ♥ Jedan Allah jedan je,Jedan Allah jedan je, nema vece istine, Laillahe Ilallah♥ ♥


" O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan.(Fatir,15)


Ibn Mes'ud, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao je: "Iskrenost vodi dobroti a dobrota vodi u džennet. Zaista čovjek iskreno govori i radi sve dok kod Allaha konačno bude upisan "siddikom" (potpuno iskrenim vjernikom). A laž zaista vodi u pokvarenost, a pokvarenost i griješenje vode u džehennem. Čovjek koji stalno laže kod Allaha bude upisan teškim lažljivcem".
"Najgori ljudi su o­ni koji tude rijeci prenose i o­ni koji zavadaju o­ne koji se vole." (Ahmed)


Ibn Tejmija, smilovao mu se Allah, je bio proganjan, zatvaran
i mucen. I pored toga, u tamnici u Damasku, u zadnjim trenucima
svoje borbe i patnje, on kaze: "Sta mi mogu moji
neprijatelji kad je dzennet u mojim grudima, ako umrem on je sa
mnom, zatvor je moj hram, moje ubistvo je sehadet, a moje
......izgnanstvo je putovanje."Molim Allaha s.v.t., da nam podari istinsku bogobojaznost, oslonac na Njega
i naposlijetku Njegov rahmet i oprost...amin!!


ஜ══♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ════♥════Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥══ஜ۩۞۩ஜ══♥
'Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.''' (El-En'am, 162.)
۩۞۩ஜ══♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ════♥════Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥══ஜ۩۞۩ஜ


‎"Niko nikome ne može natovariti toliko muke na vrat koliko može čovjek sam sebi."Meša Selimović
glitter-graphics.com

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
72581

Powered by Blogger.ba